Zápis z jednání výboru MB - 10.03.2018

Zápis z jednání výboru klubu – 10. 03. 2018 – Mladá Boleslav
 
Přítomni: Miroslav Václavík, Milan Krinke, Jitka Krsová, Pavel Hofírek
Výcvik -Radka Suchomelová,Klára
Výstavy- Těšínská Andrea
Omluveni: Božena Čelakovská
Za KK: Renata Daňhová, Helena Kovalová
 
1/kontrola zápisu
-      Příprava klubové výstavy probíhá, prohlédnutí areálu při členské schůzi.
-      Rozdělení rozhodčí dle propozic KV
-      Výstavy- Memoriál V.Krse – upoutávka na fcb v provozu, poháry objednány
 
2/výcvik
- p.Suchomelová předkládá návrh propozic. Jarní závod v přípravě – garantem p.Suchomelová. Propozice vydány. Předložen rozpočet –  odsouhlaseno.  Srpen – tábor – p.Dědičová předloží propozice, poté se přihlédne k pořádání Bendova memoriálu.Diskutovali p.Pata-člen KCHND, p.Krinke, p.Václavík – Klub je garant těchto akcí, nutno pod hlavičkou klubu.
 
3/web
-      Nové verze -1.návrh p.Sedláček x 2.návrh p.Smejkal….návrhy rozešlou  ke shlédnutí výboru, popíší funcionalitu stránek
 
4/různé
Příprava členské schůze
Zapsala Krsová Jitka