Výbor klubu

Výbor klubu:
 
Předseda klubu
Václavík Miroslav 
M. Alše 256, 504 01 Nový Bydžov
tel. 602 170 688, 495 492 567
e-mail: vaclavik.miroslav@worldonline.cz
 
Místopředseda klubu a Hlavní poradce chovu
Krinke Milan
Pode Dvory 33, 320 00 Plzeň
tel. 602 174 282
e-mail: milan.krinke@centrum.cz
 
Jednatel
Čelakovská Božena
Kotíkovská 54, 323 00 Plzeň,
tel. 723 975 506
e-mail: bcelakovska@seznam.cz
 
Ekonom a akce "doga v nouzi" 
Krsová Jitka
Skočice 123, 334 01
tel. 607 258 794
e-mail: jitkadogy@seznam.cz
 
Hospodář
Hofírek Pavel
V.Vrby 649, 738 23 Stará Ves pod Ondřejnicí
tel: 607 031 288
e-mail:  p.hofirek@seznam.cz
 
 

Revizní komise klubu:
Předseda 
MVDr. Neumanová Dana
Česká 1, 664 31 Lelekovice,
tel: 737 428 042
e-mail: wiederholz@seznam.cz
 
Renata Daňhová
Hybešova 117, 78 01 Kralupy nad Vltavou
tel: 605 163 399
e-mail: dogy@fromminitz.cz
 
Helena Kovalová
Brušperk 862, 739 44 Brušperk
tel. 558 666 288
e-mail: hkovalova@volny.cz
 
Webmaster: 
info@nemecka-doga.cz