Aktuality

Mimořádné bonitace od 09. května 2021.

 

Žádosti o mimořádné bonitace zasílejte na adresu hlavního poradce chovu.

Hlavní poradce chovu zajistí místo, termín a tříčlennou bonitační komisi.

 

Prodloužená uzávěrka do 20.05.2021

jménem cestovní kanceláře B&K Tour si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou našich zrekonstruovaných rekreačních areálů Ostružno a Pecka.

!!! Vzhledem k nařízení vlády nelze tuto výstavu pořádat, peníze budou vráceny !!!

 

Vážení vystavovatelé,

Členské příspěvky
Stávající členové do 31. 03.                  Kč  550,-
Stávající členové od 01. 04.                  Kč  600,-
Noví členové včetně zápisného              Kč  600,-

BONITACE – MIMOŘÁDNÉ OBDOBÍ
Platnost dnem zveřejnění
 
 
Rozhodnutí výboru KCHND z.s. a chovatelského kolegia k bonitacím jedinců, kteří nesplňují řádem předepsanou výstavu pro účast na bonitaci.

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.

Z důvodu omezení mimořádnými protikoronavirovými předpisy P ČMKU  10.12.2020 projednalo a schválilo prodloužení výjimky z řádu pro Českého šampiona, Šampiona ČMKU a  Junioršampiona. P ČMKU prodlužuje již schválené výjimky pro udělení těchto titulů do 31.3.2021:

Výbor klubu přeje všem členům a příznivcům našeho plemene k letošním Vánocům klid, pohodu a zdraví.

 

Stránky