Aktuality

Členské příspěvky
Stávající členové do 31. 03.                  Kč  550,-
Stávající členové od 01. 04.                  Kč  600,-
Noví členové včetně zápisného              Kč  600,-

BONITACE – MIMOŘÁDNÉ OBDOBÍ
Platnost dnem zveřejnění
 
 
Rozhodnutí výboru KCHND z.s. a chovatelského kolegia k bonitacím jedinců, kteří nesplňují řádem předepsanou výstavu pro účast na bonitaci.

Speciální výstava, Memoriál V.Krse
se zadáním CAJC - ČR, CAC - ČR
a
Vítěz speciální výstavy a Memoriálu V.Krse,
Vítěz speciální výstavy mladých a Memoriálu V.Krse, Vítěz veteránů speciální výstavy a Memoriálu V.Krse
BOB, BOS, BOJ, BOV
 

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.

Z důvodu omezení mimořádnými protikoronavirovými předpisy P ČMKU  10.12.2020 projednalo a schválilo prodloužení výjimky z řádu pro Českého šampiona, Šampiona ČMKU a  Junioršampiona. P ČMKU prodlužuje již schválené výjimky pro udělení těchto titulů do 31.3.2021:

Výbor klubu přeje všem členům a příznivcům našeho plemene k letošním Vánocům klid, pohodu a zdraví.

 

BONITACE – NOUZOVÝ STAV

 

BONITACE ZRUŠENA - viz článek 

Klubová výstava 2020 z pohledu hlavního rozhodčího a předsedy klubu.

BENDŮV MEMORIÁL
PROPOZICE ZÁVODU

Stránky