POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Výbor všechny členy i rodinné příslušníky co nejsrdečněji zve
 
Datum konání:  23.března 2024
Zahájení:  10:00 hodin
Místo konání:  Pohostinství Na Nové

BONITACE V ROCE 2024

Přihlášky na bonitaci

Přihlášení nejpozději 1 týden před bonitací.

Začátek:

od 9.30 hodin do 12 hodin

Přihlásit psa přímo na bonitaci nebude možné.

BONITACE V ROCE 2024

 

V e-mailu uveďte:

 • Jméno psa včetně chovatelské stanice
 • Číslo zápisu a číslo čipu
 • Datum narození psa
 • Pohlaví
 • Barvu srsti
 • Jméno otce a matky bonitovaného psa
 • U importovaných jedinců přiložte kopii PP
 • Jméno a příjmení majitele
 • Adresu včetně PSČ
 • Telefonní číslo
 • případná zdravotní vyšetření (DKK, ED, Test DNA, vyšetření srdce) - kopie protokolu

 

Veterinární podmínky:

Všichni psi, kteří se budou bonitace účastnit, musí být klinicky zdraví.

Psi musí být v imunitě proti vzteklině, tj. pes byl v době od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání bonitace vakcinován proti vzteklině.

Psi pocházející z ČR musí mít platný očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona)  nebo platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26. 5. 2003. 
 

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18-ti měsíců
 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené, pracovní nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrý“ (nutno doložit písemně)
 • Funkční čip (Při nečitelnosti čipu nebude zvíře připuštěno k bonitaci)
 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes.

 

Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD (DKK) s hodnocením A až C včetně
 • Test DNA

 

Poplatky pro rok 2024:

1500,-  Kč, pro členy KCHND sleva na 500,- Kč.
Splatné v hotovosti při bonitaci.

 

Složení komisí :

 

 10. března (neděle) Mladá Boleslav

1. Kučerová, Krinke, Herinková

2. Václavík, Klobása, Adlt

 

2. června (neděle) Morava

1. Krinke, Kučerová, Kovalová

2. Štourač, Adlt, Klobása

 

2. listopadu (sobota) Mladá Boleslav

1. Čelakovský, Krinke, Herinková

2. Klobása, Adlt, Kovalová

 

Měření: Hofírek

Stránky