Zveme všechny dogaře na tradiční Bendův memoriál, který proběhne 14.10.2023 ve Zbraslavi u Brna. 
Více info: https://nemecka-doga.cz/content/benduv-memorial-0

ZÁPISNÍ ŘÁD
Aktualizace schválena členskou schůzí 25. 3. 2023
I.         Úvodní ustanovení

Stránky