CENÍK KCHND

CENÍK   KCHND
Členské příspěvky
Stávající členové do 31. 03.                  Kč  550,-
Stávající členové od 01. 04.                  Kč  600,-
Noví členové včetně zápisného            Kč  600,-
Sleva pro členy starší 65ti let               Kč – 100,- z členského příspěvku
 
BONITACE
Poplatek za bonitaci                             Kč 1 500,-
Pro členy klubu sleva na                      Kč  500,-
Posudečné předsedům komise           Kč  250,-
 
ZÁPISY ŠTĚŇAT
Cestovné pro poradce chovu dle platných předpisů
 
Za každé zapsané štěně                      Kč 600,-
Pro členy klubu sleva na                      Kč  200,-
Poplatek poradce chovu pro klub        Kč  100,- /za každý  zapsaný vrh/
 
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY
1. a 2. klubová výstava a Speciální výstava ND – mem. V. Krse 
cena stanovena propozicemi
 
VÝCVIKOVÉ AKCE
Závody, soustředění, tábory a Bendův memoriá
cena stanovena propozicemi
 
PŘÍRUČKA KCHND
1 výtisk                                               Kč   60,-
Připočítáno eventuálně poštovné a balné.
 
CESTOVNÉ – VÝBOR A KOLEGIA
Zvané akce – bonitace,
výstavy pořádané klubem,
jednání výboru a kolegií                      Kč 6,- / km
  

Výše poplatků stanovených za služby prováděné plemennou knihou č.1
 

Název

cena

Vystavení PP
export 

150,-
+ 363,- 

Příloha PP

50,-

Přeregistrace do chovných jedinců

150,-

Zápis importovaného jedince

200,-

Registrace zahraničního psa v případě krytí

200,-

Vystavení duplikátu PP

363,-

Kniha krytí, odchovů

10,-

Chovatelská stanice nová

1 815,-

Ch.s. oprava, převod změna

121,-

Ch.s. ověření registrované + certifikát

605,-

Ch.s. duplikát certifikátu

363,-

Champion ČR junior

150,-

Champion ČR

150,-

Champion ČR veterán

Zdarma

Zápis do PP dle výstavního řádu ČMKU     
Expediční poplatky

121,-
100,-

Pokud klub nestanoví jinak, ceny pro nečleny jsou dvojnásobné.

Ceny jsou uvedeny bez finančního podílu pro klub