Tiskopisy

Zde naleznete tiskopisy potřebné k chovatelské práci.

Dodržujte formát A4 a přizpůsobujte rozložení na tiskárně.

Povinnost chovatele je poslat krycí list poradci chovu do 5 dnů po krytí.

Hlášení vrhu je chovatel povinen poslat poradci chovu do 5 dnů od ukončeného porodu.