Změna standardu – ŠEDÝ TYGR

ZMĚNA STANDARDU OD 08. 10. 2012 – ŠEDÝ TYGR
Dámy a pánové z předsednictva,
z výše uvedeného podnětu by chtěl DDC 1888 e.V., který je zároveň zastřešujícím orgánem pro rasu německé dogy, poukázat na velmi důležitou okolnost.
Až do doby změny standardu č. 235 z 08. 10. 2012,  byl šedý tygr – ten má černé znaky na šedém základu – definován a zařazen do „vylučujících chyb“. Tato definice říkala, že psi s touto barvou mají být vyřazováni z chovu a z výstav.
Na základě rozhodnutí členské schůze DDC 1888 e.V. ze dne 04. 05. 2010, byl předložen návrh na provedení následující změny prostřednictvím německého svazu pro psy při FCI.
 
1.    Vyjmutí šedého tygra z vylučujících chyb.
2.    Definici šedého tygra upravit jenom jako „chybu“ barvy při popisu skvrnitých psů.
 
Primárním cílem tohoto rozhodnutí členské schůze bylo, aby mohl být šedý tygr analogicky přiřazen ke skvrnitým psům a použit k chovu. V žádném případě tím nebylo myšleno chovat šestý barevný ráz, eventuálně definovat další, samostatnou barevnou variantu. V souladu s tímto rozhodnutím neměl být šedý tygr již vyřazován z výstav.
Společně s prezidentkou FCI komise pro standardy paní Sporre-Willes a s VDH prezidentem Prof. Dr. Fridrichem, byla stanovena následná formulace za účelem dosažení tohoto cíle:
Šedí tygři se vyskytují, nejsou žádoucí, nejsou však také diskvalifikováni.
Tato formulace byla začleněna jako předloha DDC pro šedého tygra – nezávisle od ostatních předností nebo chyb – jak na výstavách musí být šedý tygr hodnocen.
Šedý tygr nemůže obdržet v žádném případě nejvyšší známku ve třídě, ve které je vystavován. Tedy žádnou známku „výborná“ eventuálně „velmi dobrá“ ve třídě mladých na DDC výstavách. Neboť „výborná“ může být přiznána jen takovému psu, který se přibližuje ideálu standardu rasy. Toto v žádném případě nepřichází v úvahu u šedého tygra, neboť je hodnocen v barevném rázu černí-skvrnití. Zde je upřednostňována bílá základní barva,  pokud možno neprokvetlá, s lakově černými skvrnami, dobře rozdělenými po celém těle. Skvrny jsou nestejné velikosti a tvaru. Šedý tygr se vyskytuje, ale je nežádoucí a blíží se diskvalifikaci.
Je nepochopitelné, že mimo DDC 1888 e.V. se vyskytují rozhodčí, kteří nejsou schopni text standardu správně interpretovat. Rozhodčí, kteří v této barvě mohou nežádoucího psa, který se blíží diskvalifikaci, hodnotit nejvyššími známkami a čekatelstvím.
Toto pojetí předlohy a směrnice zastává rovněž vedle předsednictva a všech rozhodčích specialistů DDC:
Prezidentka FCI komise pro standardy  paní Renee Sporre-Willes
Prezident německého svazu pro chov psů pan Prof. Dr. Peter Friedrich
Prezident FCI komise pro rozhodčí pan Horst Kliebenstein
Ještě další názor k této tematice mají funkcionáři z klubů německých dog ze severních zemí. Oni považují pro šedého tygra za přiměřenou nejvýše zadanou známku „dobrá“.
Upozorňujeme, že ihned pro všechny výstavy DDC bude platit, že svaz nedá souhlas k posuzování pro zahraniční rozhodčí, kteří po 15. 07. 2013 zadají šedým tygrům (oproti standardu) nejvyšší ohodnocení.
Tímto termínem bychom chtěli dát všem kolegům rozhodčím příležitost, aby dosavadní chybné ocenění zkorigovali.
Dále informujeme, že na jednání delegátů EuDDC předložíme návrh k odsouhlasení, aby země, které tuto formulaci standardu nebudou respektovat, byly, podle čl. 5.3. statutu vyloučeny z Eu.DDC.
Jako garant pro rasu německé dogy nemůže přijmout DDC 1888 e.V. vědomé prohřešky proti platnému standardu. Neboť pod č. 2.3. statutu je jednoznačně definováno, že od členských klubů Eu.DDC je uznáván standard, který je toho času schválen FCI.
Prosíme o předání této informace všem Vašim posuzovatelům, aby dobře znali tuto předlohu.
Všechny ostatní formulace standardu připouští, dle odpovídajícího projevu chyb a těžkých chyb, rozdílnou interpretaci.  Definice šedého tygra je jednoznačná.
Nezávisle na tom může být šedý tygr, právě tak jako všechny ostatní skvrnité dogy, připuštěn do chovu.