Zápis z chov.kolegia Ml.Boleslav - 02.11.2019

Zápis z jednání chovatelského kolegia

Mladá Boleslav – 02. 11. 2019

 

Přítomni: Milan Krinke, Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Helena Kovalová, Miroslav Václavík

Omluvena: Jitka Krsová

Za KK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

 

  1. Kontrola zápisu

- Nechtěné krytí u paní Kartalové -  pan Krinke zaslal podmínky pro vystavení PP. Paní Kartalová  odmítla s tím, že štěňata byla prodána bez PP.

- Ing. Dostál – porušení stanov klubu, obdržel písemné napomenutí.

- Krytí skvrnitýxskvrnitá v chovatelské stanici Miréz Bohemia bylo před krytím vyřízeno korespondenčně.

- Svědectví při krytí vlastním psem – připraveno k projednání na členské schůzi.

 

  1. Nefunkční počítače poradců chovu – Vladimír Adlt, Helena Kovalová a Miroslav  Václavík.

Nákup nových 3 počítačů pro kontroly vrhů a zápisy na bonitacích zajistí Milan Krinke (po konzultaci na ČMKU).

 

  1. Bonitace 

Budou zpracovávány na počítači za těchto podmínek:

  • přihlášky budou přijímány nejpozději 14 dnů před konáním bonitace na základě zaslání kopie PP, jména, adresy a telefonního čísla majitele na e-mailovou adresu info@nemecka-doga.cz
  • bonitační karty budou vypisovány přímo v kruzích – podklady dle přihlášek dodá pro zapisovatele Renata Daňhová
  • zápisy budou prováděny ve 2 kruzích

Program „excel“ se pro tuto činnost naučí ovládat pp. Iveta Herinková, Helena Kovalová a Karel Klobása.

Paní Renata Daňhová zkontroluje správné formátování bonitačních karet.

O změně přijímání ND na bonitace budou členové klubu informováni prostřednictvím webových stránek – zodpovídá Renata Daňhová

 

  1. Důležité upozornění

Milan Krinke upozorňuje regionální poradce chovu na správnost zápisu při kontrolách vrhů. Hlavně u zahraničního krytí nutné zkontrolovat všechny podklady pro vystavení průkazů původu štěňatům na ČMKU.

 

  1. Hodnocení bonitace 02. 11. 2019

Komise č.1  – předseda Miroslav Václavík, členové Jan Čelakovský, Martina Kučerová (později vystřídána Ivetou Herinkovou. Bylo posouzeno 22 německých dog, jedna bonitace byla z důvodu špatné kondice psa o ½ roku odložena.

Jednalo se o dovezeného modrého psa paní Blanky Huškové.

Majitelka psa odvezla bonitační kartu, bude proto požádána o její kopii – zajistí B. Čelakovská.

Komisi č.1 se líbily  tyto ND – černá fena XOXO Claudia Bohemica, černá fena BROOKLYN Casiopea Dog, žlutá fena SELBY Big Lord, modrá MEGGIE BLUE Hradecká hvězda a černý pes MORFEUS von Wiederholz. Zaujaly:  skvrnité feny YES  a XI Claudia Bohemica a modrá ANTOINETTE Cevelob.

Komise č.2 – předseda Vladimír Adlt, členové Karel Klobása a Helena Kovalová. Komise si všimla výrazných stopů u téměř všech předvedených dog. Nad průměr mimo jiné vynikly tyto německé dogy:

černá fena Bernardette from Black, žíhaná fena DREAM Doggie Norach, černá fena BRIGITTE Aranka z Daizy, modrá fena Azzzura Hope Giant a černá fena PARADIS Catley Ranch

 

Zapsala – B. Čelakovská