Důležité upozornění všem členům klubu chovatelů německých dog
 
 
Plánovaná jarní členská schůze KCHND je schůzí volební.
Výbor proto žádá všechny členy, aby zvážili návrhy na

Na věčnost odešla další dogařka a dlouholetá členka klubu, paní Alena Rozbrojová, chovatelská stanice ADOG.

Stránky