!!! Vzhledem k nařízení vlády nelze tuto výstavu pořádat, peníze budou vráceny !!!

 

Vážení vystavovatelé,

Členské příspěvky
Stávající členové do 31. 03.                  Kč  550,-
Stávající členové od 01. 04.                  Kč  600,-
Noví členové včetně zápisného              Kč  600,-

Stránky