BONITACE V ROCE 2022

POZOR ZMĚNA TERMÍNU BONITACE

Přihlášky na bonitaci

Přihlášení nejpozději 2 dny před bonitací.

Postup:

 • Jméno psa
 • chovatelská stanice psa
 • pro dovezené jedince - kopie PP
 • případné zdravotní vyšetření (DKK, ED, Test DNA, vyšetření srdce) - kopie protokolu
 • jméno a příjmení majitele
 • adresa včetně PSČ
 • telefonní číslo

Vše ostatní zůstává v platnosti jako doposud.

Začátek:

od 9 hodin do 12 hodin

Přihlásit psa přímo na bonitaci nebude možné.

Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.
   

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců

 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené, pracovní nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Funkční čip (Při nečitelnosti čipu nebude zvíře připuštěno k bonitaci)

 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes

 

Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

 

Poplatky pro rok 2022:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

 

Složení komisí :

 

05.11.2022 Mladá Boleslav - areál Krásná louka ( pořádají se tam MVP, NV, SVP)

Bonitační komise:

1 - M. Krinke, K. Klobása, H. Kovalová,

2 - M. Kučerová, M. Václavík, I. Herinková,

měření - P. Hofírek

Stránky