Zpráva o ch.č. 2021 - Kraj Jihomoravský a Vysočina

V roce 2021 bylo v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina zapsáno v 10 chovatelskách stanicích celkem 13 vrhů s 87 štěňaty.
Oproti loňskému roku bylo o 6 vrhů a 26 zapsaných štěňat více.
 
V barvě černé a skvrnité ylo v 6ti vrzích zapsáno 43 ště%nat. Z toho 10 psů a 9 fen v barvě černé, 9 psů a 4 feny v barvě skvrnité, 6 psů a 5 fen v barvě skvrnitá-šedý tygr.
Vrhy byly v chovatelské stanici p.Olgy Baštové - Quincy Etc., p.Ludmily Havlové - Vapovické panství, p.Andrey Martínkové - Charlie stars, p.Jany Moravcové - Cassiopea dog. První vrh měla p.Lea Kuncová - z Tčetího tisíciletí a p.Jiří Jindra - Malý zázrak.
Na vrzích se podíleli krycí psi: skvrnití ABRUS STAR Claudia Bohemica, černý ARAMIS Miréz Bohemia, skvrnitý ARMIN Čereňanské panství, černý SHERLOCK Catley Ranch a skvrnitý URAN Catley Ranch.
 
V barvě modré byly zapsány 4 vrhy s 23 štěňaty, z toho 8 psů a 15 fen v barvě modré a 1 pes a 1 fena v barvě černá do modrých.
Vrhy byly v chovatelské stanici p.Jany Moravcové - Cassiopea dog, p.Šárky Vojtkové - Mirabillis Gemma a první vrh měl p.Dag Rethar v chovatelksé stanici Dag Dogs.
Na vrzích se  podíleli modří psi ACHEMILLIO von Belcamdog, NIKON Dolanský dvůr a černý do modrých CHANNING von Mraque.
 
Po dvou letech půstu odchovů v barevném rázu žlutá - žíhaná bylo zapsáno ve 3 vrzích 21 štěňat. Z toho 7 psů a 5 fen v barvě žluté a 5 psů a 4 feny v barvě žíhané. Vrhy byly v chovatelské stanici p.Karla Cardy - Norach, p.Jany Moravcové - Cassiopea dog a p.Richarda Vevery - Pretorián dog.
Na vrzích se podíleli, žíhaný pes DARK DRACO Norach, říhaný ERAGON d'Ironguards a žlutý NUIT-ROYALE deds Terres de la Rairie.
 
Při kontrolách vrhů nebyly shledány žádné nedostatky. Štěňata i jejich matky byly v odpovídající kondici.
Děkuji chovatelům za dobrou spolupráci a za prezentaci plemene německá doga
 
Iveta Herinková