Zápis ze zasedání Eu.DDC

Zápis ze zasedání
 
Camping du Lac – Neuvic 15/09/2023
 
 
Přivítání a zahájení
 
Sekretariát EuDDC uvítá přítomné a předá slovo hostitelské Francii.
Prezident – pan MIGNOT vítá různé země.
 
 

 1. Ověření přítomných delegátů

 
Přítomni: Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko.
Omluveni: Rakousko, Finsko, Nizozemsko, Švýcarsko.
Nepřítomni: Litva, Slovinsko, Ukrajina
Host: Bulharsko
 
Přítomné země: 12
7 hlasů pro absolutní většinu.
 
 

 1. Ratifikace protokolu 2022

Schválení zápisu: 9 hlasů pro
 

 1. Zpráva prezidenta

Pan MIGNOT uvádí čísla psů přihlášených na víkend, hovoří o EuDDC, co to znamená, o investici Francie a pana MIGNOTA do EuDDC, také o večerním programu s výletem k jezeru Dordogne. Zpráva je schválena potleskem.
 
 
 

 1. Zpráva sekretariátu
  Je prezentována excelová tabulka se všemi aktivitami v ní uvedenými a datovanými: e-mailová komunikace, pozvánky a organizace různých schůzek, účetní záležitosti atd.

Za zprávu a odvedenou práci děkujeme.
 

 1. Finanční zpráva
  Zůstatek na konci července 2023 byl 7128,83 EUR, po kterém následovala vysvětlení čísel / výdajů (webová stránka, bankovní poplatky, sekretářské náklady atd.).

 

 1. Zpráva auditora
  Marilyne Perrault z Doggenclub de France provedla audit ročních účetních závěrek a potvrdila, že účetnictví je správné.

Hlasování: Finanční zpráva je přijata jednomyslně
 

 1. Zdravotní a chovatelská komise

Během pandemie si všichni kupovali štěňata a nyní je trend ve všech zemích klesající. Mluvili jsme také o domácích úkolech spojených s genetickým testováním. Provádějí se genetické testy na zdraví a barvu. Itálii se podařilo udělat několik testů v jednom za 129 eur. Všem členským zemím zašleme e-mail s dotazem, které testy by byly povinné, žádoucí... Paní Bachmanová by ráda upozornila, že neexistuje žádný genetický test na kardiomyopatii.
- Diskuse o různých pravidlech v různých zemích.
- Diskuse o barvách.
- Změny standardu: úpravy jsou v rukou FCI. Doufejme, že letos bychom měli mít zpětnou vazbu od FCI.
- Kardiomyopatie. Ve Francii echo ve 2,5, 4 a 5,5 letech. V Německu se snaží spojovat "starého" psa s "mladým", aby měl v krytí alespoň jednoho prokázaného "zdravého" psa.
Paní Bachmannová nám připomíná, že na setkáních není nic tajného: pokud máte nějaké dotazy, stačí poslat e-mail a zeptat se.
 

 1. Stanovení členského poplatku na rok 2024.

Sekretariát navrhuje ponechat členské na 150 eurech.
Hlasování: Jednomyslně přijato.
 
Německo
 
Návrh 1: Vysvětlení tohoto návrhu: jedna země upravila své povolení k chovu týkající se zubů. Dotyčná země dnes není přítomna a není přítomna po dlouhou dobu.
Některé členské země standard FCI nedodržují, např. za chybějící zuby. Do chovu se používají psi s diskvalifikačními vadami. Některé kluby si definují vlastní pravidla.
Námitka z jednání: EuDDC může vydávat pouze doporučení, protože v mnoha zemích má rozhodovací pravomoc centrální kynologická společnost.
Paní Bachmannová nesouhlasí. Centrální kynologická společnost nemůže přehlasovat nebo definovat odlišné od standardu. Neexistuje žádná akceptace proti zemím, které definují svůj vlastní chov nebo standard FCI.
 
Tento návrh a rozhodnutí nebude mít za následek změnu stanov EuDDC, ale existuje kniha rozhodnutí a tam je rozhodnutí uvedeno
Hlasování: Jednomyslně přijato.
 
Bod 2:
Bod byl stažen Německem a bude přeformulován. Dřívější rozhodnutí z knihy rozhodnutí: soudce musí mít aprobaci 5 let, než bude moci soudit v EuDDC.
 
Bod 3:
Připomenutí: Pouze soudci EuDDC mohou posuzovat v EuDDC. Hlasování: Jednomyslně přijato.
 
Bod 4:
Valné hromady se mohou zúčastnit soudci, kteří budou hodnotit následující den. Mohou být přítomni, ale nemají právo volit nebo mluvit. Hlasování: Jednomyslně přijato
 
Francie podá návrh na změnu bodu ve stanovách: valné hromady by se měl zúčastnit každý, nejen soudci, kteří budou soudit následující den.
 
Bod 5:
Psi s kupírovanýma ušima nejsou povoleni na výstavách EuDDC (toto je pravidlo FCI).
Hlasování: Jednomyslně přijato.
 
Bod 6:
Česká republika: některé kluby si nemohou dovolit přijít, ale přesto chtějí být součástí EuDDC. Portugalsko navrhuje online schůze
Německo: tento návrh vznikl kvůli klubům, které nepřicházejí a neúčastní se, ale posílají e-maily členům EuDDC nebo pouze kritizují.
Bod byl stažen Německem a bude přeformulován.
 
 
Rakousko hostitel EuDDC 2028 prezentace / hlasování
Prezentace Rakouska byla odložena na příští rok. Španělsko by také rádo předložilo, ale žádost není na pořadu jednání. Aby obě země dostaly spravedlivou šanci, jsou obě pozvány, aby přednesly své prezentace na EuDDC 2024.
Hlasování: Jednomyslně přijato.
 
Česká republika: přeje si uspořádat EuDDC 2029 ke 100. výročí klubu.
 
Reakce 2022
Rakousko: požadavek, aby všechny členské země měly stejná pravidla chovu, vede k příliš mnoha potížím. V předpisech je příliš mnoho rozdílů.
Druhý bod: jeden prezident, jeden tajemník pro uznání EuDDC FCI bohužel také není možné podle nařízení alespoň 2 kontinentů zahrnutých do takové unie.
Hlasování: Jednomyslně přijato k ponechání EuDDC tak, jak je.
 
Bulharsko
Vysvětlení současné situace. Bulharsko ještě není členem FCI, ale jednání jsou v závěrečné fázi. Pan Salmasi žádá, aby zůstal členem EuDDC s pasivním statusem. Hlasování: Jednomyslně přijato
 
Různé
 
Německo bude hostit EuDDC v roce 2024. V době jejich prezentace v roce 2021 nevěděli o budoucí situaci v oblasti ochrany zvířat v zemi.
V závislosti na regionu existují různé požadavky, jako je sken srdce, potvrzení o dobrém zdravotním stavu a oční vyšetření (provádí se na místě).
Pro výstavu EuDDC 2024 je jediným požadavkem platné očkování proti vzteklině.
Akce se bude konat poblíž Mnichova 31. srpna a 1. září 2024.
K dispozici bude velký hotel pro všechny, delegáty, rozhodčí, vystavovatele i hosty.
 
Francie:
Při registraci na přehlídky někteří cizinci žádali o potvrzení EuDDC. Můžeme vystavit potvrzení cizincům? Odpověď zní ne (viz stanovy).
 
Schůze končí v 17:00.