Zápis z jednání výboru KCHND - Chržín - 13.1.2024

Zápis z jednání výboru KCHND - Chržín - 13. 1. 2024
Přítomni: M. Václavík, M. Krinke,  J. Krsová, M. Cibulková
KK: P.Hofírek,H.Kovalová
Omluvena: M.Fuglevičová
 
Kontrola zápisu z minulého jednání
- Pozvánky na členskou schůzi budou rozeslány e-mailem všem stávajícím a nově přihlášeným členům klubu, v termínu dle stanov klubu.
- Poháry věnované klubem na členské schůzi-
výbor rozhodl o zhotovení pohárů pro Interšampiony, Šampiony ČMKU a Veterán Šampiony CZ, dále pro Nejstarší dogu a pro Nejlepšího pracovního psa a fenu. Členové klubu budou o podmínkách a termínu zaslání žádosti informováni prostřednictvím klubového webu a fb stránky webu. 
  - Výcvikové akce v r. 2024
              H. Dědičová poslala termíny výcvikových akcí v letošním roce. Jsou zveřejněny na webu klubu a fb stránce klubu. Dále předala vyúčtování výdajů za výcvikové kolegium v r. 2023.Dodá  jména vítězů soutěže o nejlepšího pracovního psa a fenu roku 2023, jejichž majitelům budou na Členské schůzi předány poháry. P.Krinke – upozorňuje na nesocializované předváděné jedince na výstavách. Je třeba věnovat se začínajícím vystavovatelům a majitelům, upozornit je při výcvikových akcích .
 
-55.Klubová výstava –Jedovnice – 15.6.-16.6.2024
Výstavní výbor:
Ředitel Milan Krinke
Členové - Z.Zoratto,V.Vlková Maštálková, K.Mračková, M.Černá Poledňová, M.Fuflevičová, R.Suchomelová, Z.Lhotová, J.Krsová
Delegace + ubytování rozhodčích –zajištěno
Propozice schváleny výborem - budou rozeslány členským státům EuDDC a zveřejněny na webu,fcb,….
Na příštím jednání bude předložen rozpočet KV. Výstavní výbor žádá převzít počítače + tiskárny od krajských poradců při letní bonitaci – příprava ke KV. Výbor úkoluje výcvik k ukázce na KV.
 
Speciální výstava  Memoriál V. Krse: 8. 5. 2024 - Mladá Boleslav, rozhodčí Alicja Mech, PL – propozice, sponzorství (krmení) poháry zajistí  p.Cibulková + Krsová