Pozvánka na členskou schůzi 23. března 2024

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Výbor všechny členy i rodinné příslušníky co nejsrdečněji zve
 
Datum konání:  23.března 2024
Zahájení:  10:00 hodin
Místo konání:  Pohostinství Na Nové
Nepolisy 96, 503 63 Nepolisy
(u Chlumce nad Cidlinou)
 
                          
                                   
Program:                   
- zahájení a volba komisí – mandátové a návrhové 
- vyhlášení nejstarší dogy za rok 2023
- zpráva předsedy o činnosti klubu
- zprávy jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu
- zpráva ekonomky o hospodaření za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
- zpráva kontrolní komise
- zpráva výcvikového kolegia
- návrh úpravy bonitačního řádu
 
(konkrétní úpravy zaslány členům KCHND e-mailem spolu s pozvánkou)
- předání pohárů šampionům za výstavní období 2023 
- vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny za rok 2023 
- diskuze 
- usnesení  
Závěr