DELILAH v.Lion´s Cottage

Číslo zápisu: 
VDH/DDC 094 299
Narozen: 
Pondělí, 28. Srpen 1989
Pohlaví: 
fena
Barva: 
modrá
DELILAH v.Lion´s Cottage

ARCO IGOR de Abydos - Ch.D, NL, L, BS 89, WS 91
modrá
NHSB 1.444.258

ARCO IGOR de Abydos - Ch.D, NL, L, BS 89, WS 91

ARAMIS v.d.Schlehhecke - CIB, Ch.DDC, Nl
modrá
VDH/DDC 081 224

ARAMIS v.d.Schlehhecke - CIB, Ch.DDC, Nl

ELMAR v.Sankt Kilian
VDH/DDC 074 940

YPSELINE v.Hochstein
VDH/DDC 068 087

ADA h.Getfert
modrá
NHSB 1.231.741

BEN HUR v.d.Ircomara
modrá
NHSB 1.067.389

ALEXIS v.Lion´s Cottage
modrá
VDH/DDC 090 152

ALEXIS v.Lion´s Cottage

ARCHIBALD v.Regenland
VDH/DDC 079 861

YASMIN v.Hochstein
VDH/DDC 085 405

ERCHINO v.Lion´s Cottage modrá 14.08.1991