CAC Klatovy - CZ 04. 07. 2021 rozhodčí Šimek František - CZ

Psi

třída mladých

Feny

třída mladých

mezitřída

HONEY Cameron dog Czech - GCh.CZ, Ch. CZ, CMKU V1 CAC CAC - CMKU Národní vítěz CZ 2021
BRENECA Lanquesco - Ch.CZ VD2

Psi

třída otevřená

PRESLEY BLUE Hradecká hvězda - GCh.CZ, Ch.CZ, JCh.SK, šš.SK V1 CAC CAC - CMKU Národní vítěz CZ 2021 BOS

Feny

mezitřída

BIBIANA Cevelob V1 CAC CAC - CMKU Národní vítěz CZ 2021 BOB

Feny

třída mladých

třída otevřená

Feny

třída dorostu

mezitřída

třída otevřená

OLYMPIA Dogen-Sport - Ch.CZ V1 CAC CAC - CMKU Národní vítěz CZ 2021 BOB