Bonitace

vzhledem k uvolnění situace Vládou ČR jsme se s předsedou klubu dohodli, že uspořádáme bonitaci. 

Termín 13.6. 2020 v Mladé Boleslavi. Areál Krásná Louka v Mladé Boleslavi (tam co se konají NV, MV a naše SV)

Areál byl zvolen z důvodu možnosti postupného vpouštění účastníků a vyloučení veřejnosti.

 

Organizační opatření:

1. přihlášky pouze přes e-mail klubu info@nemecka-doga.cz

2. časový rozpis účastníků (30 minut mezi přihlášenými)

3. dvě bonitační komise + měření + osoba, která bude regulovat vstup do haly

 

Přihlášení nejpozději 2 dny před bonitací.

Postup:

  • Jméno psa
  • chovatelská stanice psa
  • pro dovezené jedince - kopie PP
  • případné zdravotní vyšetření (DKK, ED, Test DNA, vyšetření srdce) - kopie protokolu
  • jméno a příjmení majitele
  • adresa včetně PSČ
  • telefonní číslo

Vše ostatní zůstává v platnosti jako doposud.

Všichni obrží potvrzení a čas své bonitace, bonitovaní jedinci budou zveřejněni na klubových stránkách (jméno psa + čas bonitace), prosíme o dodržení časového harmonogramu.

Přihlásit psa přímo na bonitaci nebude možné.

Přihlášení jedinci na jarní bonitaci mi prosím jen potvrdí účast. Novou přihlášku posílat nemusí.