Vážení vystavovatelé,

Členské příspěvky
Stávající členové do 31. 03.                  Kč  550,-
Stávající členové od 01. 04.                  Kč  600,-
Noví členové včetně zápisného              Kč  600,-

BONITACE – MIMOŘÁDNÉ OBDOBÍ
Platnost dnem zveřejnění
 
 
Rozhodnutí výboru KCHND z.s. a chovatelského kolegia k bonitacím jedinců, kteří nesplňují řádem předepsanou výstavu pro účast na bonitaci.

Stránky