Výcvikový víkend

KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG

a

Black Dog Camp

Vážení přátelé Klubu německých dog,
výcvikový rok Klubu chovatelů německých dog 2018 zahájila akce pořádaná v areálu MSKS

Vladimír  ADLT

předneseno na členské schůzi dne 23. 03. 2019 – Kladno

 

Stránky