BONITACE V ROCE 2020

Přihlášky na bonitaci

 • Jsou přijímány v místě konání akce od 9.00 do 11.00 hodin. 

 • Předem na klubový e-mail: info@nemecka-doga.cz. (14 dní před konáním akce máte možnost přihlásit se na bonitaci, zašlete kopii PP bonitovaného jedince a jméno majitele, celou adresu, telefonní číslo).

 

Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.
   

 

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců

 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené, pracovní nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Funkční čip (Při nečitelnosti čipu nebude zvíře připuštěno k bonitaci)

 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes

Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

Poplatky pro rok 2020:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

 

Místo konání, termíny a složení komisí :

Kontrola PP a měření Ferdinand Rezek, Ing.Petra Landová, Olga Baštová.

 

08. 11. neděle  Mladá Boleslav

                         Předseda 1. komise – Kučerová Martina

                         Členové: MUDr.Čelakovský Jan, Herinková Iveta

                         zápis: Klobása Karel

                         Předseda 2. komise – Adlt Vladimír

                        Členové: Kovalová Helena, Václavík Miroslav

                        zápis: Krsová Jitka