BONITACE V ROCE 2022

POZOR ZMĚNA TERMÍNU BONITACE

Přihlášky na bonitaci

Přihlášení nejpozději 2 dny před bonitací.

Postup:

 • Jméno psa
 • chovatelská stanice psa
 • pro dovezené jedince - kopie PP
 • případné zdravotní vyšetření (DKK, ED, Test DNA, vyšetření srdce) - kopie protokolu
 • jméno a příjmení majitele
 • adresa včetně PSČ
 • telefonní číslo

Vše ostatní zůstává v platnosti jako doposud.

Začátek:

od 9 hodin do 12 hodin

Přihlásit psa přímo na bonitaci nebude možné.

Veterinární podmínky

 • Všchni psi, kteří se budou vystav účastnit, musí být klinicky zdraví.
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině. (Pes byl v dobu od 21 dnů do 1-3 let (podle druhu vakcíny) před termínem konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeny platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2006 ze dne 26.5.2003 
 • Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí bonitace zúčastnit.
   

Podmínky účasti / chovnost CZ

 • Fena či pes starší 18ti měsíců

 • Absolvování národní, mezinárodní, klubové nebo speciální výstavy ve třídě otevřené, pracovní nebo v mezitřídě s oceněním minimálně „velmi dobrá“ (nutno doložit písemně)
 • Funkční čip (Při nečitelnosti čipu nebude zvíře připuštěno k bonitaci)

 • Vzhledem k zákonu č.77/2004Sb, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat, nebude na bonitaci vpuštěn žádný kupírovaný pes

 

Podmínky účasti / chovnost dle Eu.DDC

 • Všechny podmínky pro chovnost CZ plus:
 • HD A až C včetně
 • Test DNA

 

Poplatky pro rok 2022:

 • Kč 1500,- (sleva pro členy KCHND na 500,- Kč ), členství je nutno prokázat členskou průkazkou nebo útržkem složenky o zaplacení na daný kalendářní rok.

 

Složení komisí :

 

05.11.2022 Mladá Boleslav

komise: bude upřesněna

 

Bendův memoriál

TERMÍN AKCE: 15.10.2022
 
MÍSTO KONÁNÍ: Kynologický areál MSKS Zbraslav u Brna
Přihláška zde: https://benduv-memorial.webnode.cz/sluzby/
Uzávěrka přihlášek 31.8. !
 
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: 
ZZO – bez speciálních cviků
ZM   
ZVV1
Tréninková třída 1 - od 3 do 7 měsíců.
Cviky tréninkové třídy 1: ovladatelnost na vodítku, přivolání, polohy sedni-lehni, odložení.
Tréninková třída 2 - od 8 do 12 měsíců.
Cviky tréninkové třídy 2: ovladatelnost na vodítku, přivolání, polohy sedni-lehni- vstaň, aport volný – libovolný předmět psovoda, odložení.
Tréninková třída 3 - nad 12 měsíců.
Cviky tréninkové třídy 3: ovladatelnost na vodítku, přivolání, obraty, polohy sedni-lehni- vstaň, aport volný – libovolný předmět psovoda,odložení.
V tréninkové třídě se hodnotí provedení cviku, je povoleno provedení a odměňování dopomocí pamlsku, předmětu.
 
SPECIÁLNÍ CENY KLUBU:
Vyhlášení celkového vítěze závodu. U nejvyšší kategorie, při dosažení nejvyššího bodového hodnocení, min. pro složení zkoušky. Vyhlášení pouze u třísložkové zkoušky.
Vyhlášení nejlepší stopa – poslušnost – obrana. U nejvyšší kategorie, vybraný oddíl, při dosažení nejvyššího bodového hodnocení, bez ohledu na počet bodů v ostatních oddílech v té dané zkoušce.
 
 
PODMÍNKY ÚČASTI:          

 • Pro německé dogy s PP.
 • Základní výstroj psa: hladký řetízkový obojek – kovový, na obou koncích zakončený navařeným kovovým kroužkem, který není nastaven na stahování
 • V případě neúčasti se startovné nevrací.
 • Plnit příkazy rozhodčího a pořadatelů.
 • Háravé feny hlásit pořadateli před zahájením závodu.
 • Předložit očkovací průkaz s platným očkováním.
 • Dle zákona č. 77/2004 Sb. platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech sportovních a veřejných akcích.
 • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
 • Při rovnosti bodů je na rozhodnutí rozhodčího, dle čeho bude rozhodovat. (aport, přivolání, obrana, los).
 • Pes nesmí startovat v nižší kategorii než má složenou zkoušku.
 • Pes starší 6 let může startovat v libovolné kategorii.
 • Pořadatel není povinen sdělovat průběžné výsledky závodu
 • Protest na postup rozhodčího prostřednictvím vedoucího akce musí být podán v průběhu akce a to nejpozději při závěrečném hodnocení při ukončení akce

                                                                                                
 

Zveme všechny dogaře na tradiční Bendův memoriál, který proběhne 15.10.2022 ve Zbraslavi u Brna. 
více info: https://www.nemecka-doga.cz/content/benduv-memorial-0

Stránky