Zpráva předsedy klubu

Vážení dogaři, milí hosté.

Jménem celého výboru vás vítám na dnešní členské schůzi, na většině nám známém místě, v hotelu Sítná v Kladně. Chtěl bych poděkovat kolegovi Adltovi za zajištění tohoto místa, protože v dnešní době je to dosti složité. Věřím, že dnešní schůze bude probíhat bez emocí a pro nás všechny to bude příjemně strávený den.

V roce 2018 klub uspořádal mnoho akcí a jsem přesvědčen, že převážně úspěšných.

Poprvé se výbor sešel v lednu v Přešticích, společně s chovatelským kolegiem, zástupci kontrolní komise a s rozhodčími specialisty pro naše plemeno. Ostatní výborové schůze, společně s chovatelským kolegiem, vždy jednali po bonitacích, které se uskutečnily celkem tři. Vždy již na tradičních místech, v Mladé Boleslavi a na Moravě. Členská schůze se konala na jaře v areálu Hálův Mlýn, kde měla být naše klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz. Areál se nám líbil a o to větší překvapení  přišlo pár dní před výstavou, že výstava se na tomto místě konat nemůže. Tady bych chtěl poděkovat řediteli výstavy panu Pavlu Hofírkovi a celému jeho týmu, že operativně na poslední chvíli zajistili nedaleko nový areál a výstava se mohla konat. Jistě se blíže a podrobněji vyjádří sám ve své zprávě.

Tato klubová výstava se konala v areálu Šafránkův mlýn, posuzovali dva rozhodčí ze zahraničí a dva čeští rozhodčí. Z mého pohledu to byla pěkná výstava za pěkného počasí, a pokud tam byl nějaký drobný nedostatek, tak rozhodně to lze tolerovat, díky překotnému zajišťování výstavy na poslední chvíli.

Druhá klubová výstava se konala na tradičním místě při mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích. Jsem rád, že se této výstavy ujali noví organizátoři a dle ohlasu, to byla velice pěkná výstava v přátelském duchu.

Taktéž speciální výstava, memoriál Václava Krse měla pozitivní hodnocení z řad vystavovatelů. Jsem rád, že se na výstavy sehnali sponzoři, což stojí dost úsilí.

Výcvikové kolegium uspořádalo několik akcí, s kterými Vás seznámí paní Dědičová.

Tady se výbor stále potýká s doladěním tohoto kolegia, ale zdá se, že vše je na dobré cestě a dnes již pravděpodobně vyřešené.

Minulý rok byl náročný pro zajištění našich webových stránek. Po dlouhých jednáních, která vedl kolega Milan Krinke, se podařilo úkol splnit, podepsat smlouvu a myslím, že stránky fungují velice dobře. Je otázkou, zda vydávat náš zpravodaj v elektronické podobě, když všechny důležité informace jsou aktuálně a s předstihem zveřejňovány na webových stránkách.

Další tradicí našeho klubu je předávání pohárů Šampionům a nejstarší žijící doze. Chci všem poděkovat za reprezentaci Německé dogy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, plán na letošní rok je obdobný,  jako v předešlých letech. Uspořádáme tři bonitace, dvě klubové výstavy, memoriál Václava Krse, členskou schůzi, výborové schůze, schůze chovatelského kolegia, setkání rozhodčích a svůj plán mají i výcvikáři.

Zmíním se o klubových výstavách. V letošním roce se budou konat na jednom místě obě klubové výstavy. V sobotu 20. července se uskuteční jubilejní 50. klubová výstava se zadáváním Klubového vítěze, v neděli 21. července klubová výstava se zadáváním CAC. Obě výstavy se budou konat v areálu Šafránkův mlýn a posuzovat budou opět dva zahraniční a dna čeští rozhodčí. Při této příležitosti, bylo požádáno předsednictvo ČMKU o finanční příspěvek a bylo nám vyhověno.  Ředitelem výstav byl jmenován pan Pavel Hofírek.

Vážení, v letošním roce se koná 50. Jubilejní klubová výstava německých dog a klub slaví 90. výročí založení klubu. Myslím, že to je pro náš klub významný rok, proto jsem požádal našeho nestora klubu, pana Vladimíra Adlta, aby podal zprávu k těmto významným událostem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto byl souhrn informací z práce našeho klubu. Zprávy dalších funkcionářů budou předneseny postupně během dnešního jednání.

Závěrem dovolte, abych všem poděkoval za práci, kterou ve svém volném čase pro klub vykonávají. Nebudu nikoho jmenovat, ale jsem přesvědčen, že každý pracuje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, od funkcionářů po řadové členy, dost často i jejich rodinné příslušníky.

Všem přeji úspěšný rok 2019 a ať se ve zdraví dále setkáváme.

 

 

Kladno 23. Března 2019                                               Miroslav Václavík