Zpráva předsedy KCHND z.s.

Zpráva předsedy KCHND z.s.

 

Vážení dogaři,

Nejprve dovolte, abych vás všechny pozdravil jménem výboru klubu a všech funkcionářů klubu.

Tuto zprávu píši, pro nás všechny v nelehké době, kdy je celá země v nouzovém stavu a domácí karanténě, z duvodu vážné nemoci COVID-19.

Vzhledem k těmto nařízením a opatřením jsme byli nuceni přistoupit k rušení všech akcí klubu, ať se jedná nyní v začátcích o bonitaci či členskou schůzi, na kterou věřím, že jste se těšili.

Klub splnil, dle plánu pořádání všech akcí, které byly naplánované pro rok 2019. Ať již se jednalo o bonitace, výborové schůze, schůze chovatelského kolegia, členskou schůzi, pořádání obou Klubových výstav, Memoriál Václava Krse, předání pohárů Šampionům a nejstarší žijící doze, taktéž proběhly akce výcvikového kolegia. Mimo plán se uskutečnilo několik mimořádných bonitací na náklady majitelů.

Jsem přesvědčen, že všechny akce byly úspěšné a dobře organizované. Chtěl bych poděkovat všem funkcionářům klubu, všem členům klubu a v neposlední řadě i jejich rodinným příslušníkům, kteří přispěli a přispívají k dobrému chodu a jménu klubu a organizování všech klubových akcí. Samozřejmě patří též velké poděkování všem sponzorům za sponzorování našich akcí.

Pro rok 2020 máme velké plány, Klubové výstavy na novém místě, byla plánována i členská schůze v jiných prostorách. Byly a jsou v plánu bonitace a Speciální výstava. Co z toho se ale uskuteční, je ve hvězdách a vše záleží, jak se bude vyvíjet zdravotní situace v celé zemi a samozřejmě i v okolních státech.

Vážení a milí přátelé. Všem držím palce, ať vás nikoho nic špatného nepotká a ať se jakmile situace dovolí, setkáváme a užíváme si společného koníčka ve zdraví dál.

 

17. března 2020                                                                   Miroslav Václavík