Zpráva o ch.č. 2018 - Kraj Liberecký, Královohradecký, Pardubický

Zpráva poradce chovu

Kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

 

Chovatelská činnost v krajích Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém co se týče počtu vrhů, zůstala  v roce 2018 na stejné úrovni, jako v roce předešlém, tj. celkem 5 vrhů.

Též v barevném rázu modrých byl počet vrhů stejný, 4 vrhy. V barevném rázu černí-skvrnití nebyl vrh žádný a v barvě žlutí- žíhaní pouze 1 vrh.

Narozeno všech štěňat: 28 s průměrem na vrh 5,6 štěněte

Živých                               27 s průměrem na vrh 5,4 štěněte

Zapsáno                            23 s průměrem na vrh 4,6 štěněte

Dle barev:

Modří:                              narozeno 18 štěňat, živých 17 a zapsáno 13

Žlutí-žíhaní:                     narozeno 10 štěňat, živých 10 a zapsáno 10

 

Nejvyšší počet narozených a zapsaných štěňat byl v chovatelské stanici CHERI – CHERI chovatele pana Václava Valeše. Na chovu modrých se podílely pouze dvě zavedené chovatelské stanice, DOLANSKÝ DVůR a HRADECKÁ HVĚZDA po dvou vrzích.nnbn n--

Při kontrolách jsem nezjistil žádné nedostatky, o štěňata bylo velmi dobře postaráno.

Všem chovatelům, nejen v uvozovkách z mých krajů, přeji mnoho úspěchů v chovatelské práci.

Děkuji za pozornost.

 

Kladno 23. března 2019                                                Miroslav Václavík