Zpráva o ch.č. 2017 - Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj

Zpráva poradce chovu

kraj Liberecký, Královéhradecký, Pardubický

Miroslav VÁCLAVÍK

 

Chovatelská činnost v krajích Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém byla v roce 2017 o něco nižší než v roce předešlém, v počtu vrhů.

V roce 2017 bylo v těchto krajích odchováno celkem 5 vrhů. Z toho 4 vrhy v barevném rázu modrých a 1 vrh u černých – skvrnitých.

 

Narozeno všech štěňat 33 s průměrem na vrh 6,6 štěněte

Živých                               32 s průměrem na vrh 6,4 štěněte

Zapsáno                            27 s průměrem na vrh 5,4 štěněte

Dle barev:

Černí – skvrnití: narozeno 10 štěňat, živých 10 a zapsáno 9

Modří:                 narozeno 23 štěňat, živých 22 a zapsáno 18

 

Nejvyšší počet narozených a zapsaných štěňat byl v chovatelské stanici DOG CZECH. V jednom vrhu u modrých bylo narozeno a zapsáno jedno nestandardně zbarvené štěně – žluté s modrou maskou.

 

Při kontrolách jsem nezjistil žádné vážné nedostatky, o štěňata bylo velmi dobře postaráno, jak po stránce výživy i ubytování.

 

Tak, jak jsem připomínal chovatelům v minulé zprávě, ať chov zůstává pro všechny pouze koníčkem, tak to platí i pro nastávající období a všem přeji mnoho úspěchů.

Děkuji za pozornost.