Zápis z jednání výboru Říkonín - 04.05.2019

Zápis z jednání výboru KCHND  
04. 05. 2019 – Ranč u Bizona – Říkonín
 
Přítomni: Jitka Krsová, Miroslav  Václavík,  Božena Čelakovská
Omluveni: Milan Krinke, Pavel Hofírek
Za  výcvikové kolegium: Radka Suchomelová, Klára Mráčková
      Nepřítomna: Hana Dědičová                
Za KK: Helena Kovalová, Renata Daňhová
 
I. Kontrola zápisu
Na připravovaných akcích – výstavy, výcvikové akce – se pracuje.
Nová příručka – připravuje se.
EuDDC – letos se nezúčastníme jednání delegátů.
II. KV – inzerce – splněno.
Nové logo – zpracováno Vadimírem Altem a je již používáno
Obraz pro pana Špinara – připraven, na příštím výboru bude domluven způsob předání.
50. KV a II. KV – překlad do kruhů zajištěn, Martina Kučerová a Jan Čelakovský se domluví na obsazení kruhů s ředitelem výstavy Pavlem Hofírkem. Defilé – bude upřesněno na červnovém jednání výboru.
Členská schůze  proběhla, na webu chybí některé zprávy funkcionářů. Renata Daňhová prosí o jejich dodání.
Speciální  výstava memoriál V. Krse – posuzování dohodnuto – přihlášeno 120 německých dog.
 
II. různé
Webové stránky – Božena Čelakovská rozeslala všem členům výboru nové znění přihlášky do KCHND. Po odsouhlasení bude umístěna na web. Dále by bylo vhodné upravit činnost u člena výboru Pavla Hofírka – je jen hospodář. Odpovědnost za výcvik - Hana Dědičová.
Propozice 50. klubové výstavy – bylo domluveno, že zahraniční účastníci budou platit na místě. Bude doplněno.
Mimořádné jednání výboru – 12. června 2019 (eventuálně 05. 06). – místo bude upřesněno (zajistí Vladimír Adlt). Jitka Krsová předběžně domluví termín s Pavlem Hofírkem.
 
Zapsala: B. Čelakovská