Zápis z jednání výboru Přeštice - 11.02.2017

Zápis z jednání výboru klubu  – Přeštice – 11. 02. 2017

 

Přítomni: Miroslav Václavík, MUDr. Jan Čelakovský, Jitka Krsová, Milan Krinke, Ferdinand Rezek

Za revizní komisi: Renata Daňhová, Helena Kovalová

Přizváni – Ing. Petra Landová – výcvik, Pavel Hofírek – ředitel klubové výstavy

 

I. kontrola zápisu

Předání dokumentace od Josefa Hodana – splněno

Webové stránky klubu – výbor se bude zabývat tvorbou nových stránek s tím, že stávající budou dochovány. Podklady potřebné pro oslovení firem k novému zpracování webu připraví Renata Daňhová. Předpokládaná cena za nové zpracování – Kč 60 000,-.

Postup při zadání:  po volbách bude ustanovena koordinační skupina, která projedná strukturu nových stránek a předloží výboru k vyjádření. Následně budou klubem osloveny kompetentní firmy.

Výbor se bude nadále zabývat podmínkami pro zveřejňování informací členům klubu. Návrh na změny pravidel - úkol pro  Ivetu Herinkovou trvá.

Zástupce poradce chovu Vladimíra Adlta – členové výboru souhlasí s návrhem chovatelského kolegia.  Zástupcem byl jmenován Ivan Smejkal.

Předání pohárů šampionům na členské schůzi – o výrobu pohárů bude požádána firma Abrus, která zároveň přislíbila sponzorování pohárů pro interšampiony. Podklady zašle firmě Abrus Renata Daňhová.

 

 

II. příprava klubové výstavy v roce 2017

Datum konání: 26. 08. 2017

Místo konání: hotel Belaria,

                      Žimrovická 663, 747 41 Hradec nad Moravicí

                      e-mail: recepce@belaria.cz, tel. +420 553652536

                      v hotelu nelze ubytoval psy.

Pro společenský večer je pronajata hala vedle hotelu, v případě nepříznivého počasí lze v hale uspořádat závěrečné defilé.

U hotelu je veliké prostranství pro postavení kruhů.

Za poplatek lze do areálu vjet s auty a s obytnými karavany.

Cca 4 km od hotelu se nachází autocamping, kde je možné se ubytovat i se psy. Veškeré informace budou součástí propozic.

Výbor klubu jmenoval v souladu s návrhem ředitele výstavy Pavla Hofírka výstavní výbor ve složení: Vladimír Adlt, Martina Cardová, Jitka Krsová, Klára Mráčková.

Se sponzory je jednáno.

Návrh rozhodčích:

Hlavní rozhodčí - Milan Krinke

 

Žlutí žíhaní       John Mc Glynn (Skotsko)

Černí                jméno rozhodčího bude upřesněno

                         (v Německu dojedná Milan Krinke)

Skvrnití             Yvonne Mc Glynn (Skotsko)

Modří               Wanda Kotik (Polsko)

 

III. členská schůze

Místo konání - restaurace U Císaře zajištěna na 18. 03. 2017.

Pozvánka zveřejněna na webu a ve zpravodaji.

Příprava voleb:

  • volební urnu doveze Ferdinand Rezek
  • prezenční listinu připraví Jan Čelakovský
  • volební lístky připraví Božena Čelakovská
  • jmenování komisí:

mandátová a návrhová – Vladimír Adlt, Martina Kučerová + jeden člen z pléna

volební – Jan Čelakovský, Ferdinand Rezek + jeden člen z pléna

Pro závěrečné zpracování hlasů by bylo vhodné přivézt s sebou počítač.

Na členskou schůzi si připraví Jan Čelakovský představení jednotlivých kandidátů.

Kandidáti do výboru a revizní komise – budou zveřejněni na webu v abecedním pořadí:

Výbor klubu:

Čelakovská Božena

Hofírek Pavel

Krsová Jitka

Krinke Milan

Landová Petra, Ing.

Štourač Milan, MVDr.

Václavík Miroslav 

Revizní komise

Daňhová Renata

Kovalová Helena

Neumanová Dana, MVDr.

 

IV. různé

Bonitace 18. 06. 2017 – místo konání

Lesní penzion Podmitrov, Mitrov 10, 592 53 Strážek

Místo konání se nachází mezi Tišnovem a Novým Městem na Moravě. Za bonitaci zodpovídá Iveta Herinková.

 

Jednání chovatelské komise EuDDC  – Frankfurt nad Mohanem - 08. a 09. 04. 2017 - výbor souhlasí s účastí Milana Krinkeho.

Seminář o zdraví a první pomoci psům – Ing. Petra Landová – z časových důvodů tuto tématiku nelze zařadit do výcvikových akcí. Přednáška by  mohla být zařazena do programu členské schůze v příštím roce.