Zápis z jednání výboru Přeštice - 05.01.2019

Zápis z jednání výboru KCHND – 05. 01. 2019 – Přeštice

 

Přítomni: Pavel Hofírek, Jitka Krsová, Milan Krinke,

Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Za KK: Renata Daňhová, Helena Kovalová

Správce webu: Ivan Smejkal

Za výcvik: Radka Suchomelová (omluvila se Hana Dědičová)

 

I. kontrola zápisu

- Výstavy v roce 2019 – projednány změny – NV Klatovy – bude posuzovat Martina Kučerová, NV Mladou Boleslav – bude posuzovat Miroslav  Václavík a MV Praha Karel Klobása.

- Výcvikové kolegium – úkol trvá. Nutné zvolit vedoucího výcvikového kolegia a osobu, která bude informace o výcviku  doplňovat na webové stránky. Hlavní výcvikovou akcí v roce 2019 bude Bendův memoriál, připravovat jej začne Radka  Suchomelová. Ostatní akce budou eventuálně upřesněny na jednání výboru v březnu v Mladé Boleslavi.

- Příručka KCHND – po diskuzi domluven její dotisk. Podklady se podaří od tiskárny získat B. Čelakovská a následně zašle

I. Smejkalovi. Počet kusů 1000, cena za tisk cca 60 tisíc Kč, prodejní cena Kč 100,-.

- EuDDC – B. Čelakovská nahlásila tyto změny – kontaktní adresa bude uvedena na předsedu klubu Miroslava Václavíka a seznam mezinárodních rozhodčích EuDDC doplněn o Karla Klobásu.

- Poháry šampionům – informace uvedeny ve zpravodaji a na webových stránkách v souladu s usnesením výboru klubu. Pohár pro nejstarší dogu je zajištěn a i ostatní poháry objedná

Pavel Hofírek.

 

II. 50. klubová výstava

- Ředitel výstavy pan Hofírek seznámil se jmenováním výstavního výboru. Ten bude pracovat ve složení: Milan Krinke, Jitka Krsová, Martina Cardová, Ivan Smejkal, Božena Čelakovská.

- Na KV a II. KV budou rozeslány 2 přihlášky, vytištěn bude 1 katalog.

- O spolupráci budou Pavlem Hofírkem požádány pí Denisa Kubíčková, Veronika Teplá a Andrea Těšínská, které se podílely na organizaci II. KV 2018 v Českých Budějovicích a připravily hodnotné ceny a občerstvení. Zároveň budou pozvány na jednání výboru klubu v březnu do Mladé Boleslavi. Pozvání zajistí Čelakovská

- Zahraniční rozhodčí – Milan Krinke osloví 2 zahraniční posuzovatelky z Itálie Dr. Milenu Franzetti a Dr. Amelii Murante se žádostí o souhlas s posuzováním naší KV v sobotu a II. KV v neděli.

- Rozhodčí – hlavní rozhodčí Miroslav  Václavík

Hlasování pro obsazení barevných rázů – 1 proti, 4 pro     následující rozhodčí:

  Barevné rázy:  žlutí a žíhaní                 Martina Kučerová

                        černí                             zahraniční rozhodčí

                        skvrnití                         MUDr. Jan Čelakovský

                        modří                           zahraniční rozhodčí

  Pro tuto 50. KV bylo výborem rozhodnuto, že titul BOB

  v barvách  černí-skvrnití bude zadávat zahraniční rozhodčí,

  posuzující barevný ráz černý. Rozhodčí pro barvu skvrnitou   

  bude vybírat v soutěžích nejhezčí štěně, dorost, jedince ze

  třídy veteránů, pár a chovatelskou skupinu.

- Poplatky na KV a II. KV – byly odsouhlaseny a budou uvedeny

  v propozicích obou výstav.                           

- Kartičky – budou rozdávány pouze Klubovým vítězům.

 

III. webové stránky klubu

Adresa našich webových stránek byla rozeslána e-mailem všem členům klubu.

Miroslav  Václavík upozorňuje, že u chovných psů není na webu uveden majitel. Po diskuzi zůstává tento seznam psů  v původním přehledu.

Zaškolení B. Čelakovské – doplňování webových stránek o výsledky bonitací bude provedeno v Mladé Boleslavi v březnu.

Pan David Špinar zpracoval klubu původní webové stránky a nyní se aktivně podílel na přípravě a schvalování nových stránek, včetně zpracování smlouvy. Klub si této pomoci od Davida Špinara velmi váží, jako poděkování obdrží dopis a pozvání na jubilejní 50. KV - dopis zajistí a odešle B. Čelakovská.

Pan Adlt připraví jako dárek panu Špinarovi obrázek.

Božena Čelakovská obdrží heslo pro náhled do dogoffisu, aby mohla podávat eventuální informace – zajistí Renata Daňhová.

Pozvánka na KV – bude zaslána všem členům KCHND e-mailem

- zajistí Ivan Smejkal (zpracuje upoutávku) a Božena Čelakovská (rozešle členům).

 

IV. různé

Logo klubu – stávající bude doplněno o letopočet založení klubu – zajistí Vladimír Adlt.

Přístup na webové stránky pro doplňování výstav – obdrží pí Andrea Těšínská.

O spolupráci na Speciální výstavě - memoriálu Václava Krse, každoročně pořádané KCHND v Mladé Boleslavi, budou požádány pí Denisa Kubíčková, Veronika Teplá a Andrea Těšínská. Na jednání výboru v březnu jim bude vysloveno poděkování za odvedenou práci na II. KV.  

Sponzory Speciální výstavy jsou Jitka Krsová a Jana Štětková (zajišťují poháry a krmení).

Milan Krinke – ocenění nejlepšího chovatele – byl projednán, navrhnut a jednohlasně schválen návrh na ocenění chovatelské práce. Vyhlášení proběhne na členské schůzi v březnu. Jmenovaný obdrží certifikát (zpracuje Vladimír Adlt).

                     - Delegát na jednání zdravotní a chovatelské komise, schůzi a výstavy EuDDC  v roce 2019 – výbor souhlasí s návrhem Milana Krinkeho, že v tomto roce se  nikdo nezúčastní jednání EuDDC v Irsku. Milan Krinke navrhuje, aby ušetřené finance byly věnovány na ceny pro účastníky KV.

Božena Čelakovská  - stále chybí od části členů klubu podepsané potvrzení o použití osobních údajů. Po zaplacení členského příspěvku budou na tuto skutečnost příslušní členové opět upozorněni.

Zapsala - Čelakovská