Zápis z jednání výboru Ml.Boleslav - 24.10.2021

Zápis z jednání výboru  – Mladá Boleslav – 24. 10. 2021
 
Přítomni: Pavel Hofírek, Milan Krinke, Jitka Krsová, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská
               ředitelka KV – Dagmar Kartalová
Za KK: Renata Danhová, Helena Kovalová
Omluvena: Hana Dědičová (z důvodu účasti na výcvikové akci)
 

  1. Hodnocení klubových výstav

Informaci podala pí Kartalová a p. Vevera – finančně skončily KV v mírném plusu. Výstavy proběhly bez problémů. Byly k dispozici velmi kvalitní ceny a hezké tomboly. V budoucnu zájem a zahraniční rozhodčí,
Miroslav  Václavík – navrhuje na příští KV pozvat pouze zahraniční rozhodčí. Výstavy by měly kvalitně zajištěny, ale ne prodělečné. Termín KV na rok 2022 je nahlášen na ČMKU – 19. a 20. 06. 2022.
 
Speciální výstava při Světové výstavě v Brně – účast dvou zahraničních rozhodčích. Ředitel výstavy Pavel Hofírek zajistil ceny, výstava byla pěkná, bezproblémová. Rozhodčím proplaceny platné náklady, umístění kruhu bylo bezplatné, výstava cca Kč 50 000,- v plusu.
Miroslav Václavík – ČMKU poskytne klubu za každého přihlášeného psa na Světovou výstavu částku ve výši cca 300,- Kč. Pro náš klub to činí přibližně 61000,- Kč.
 

  1. Další akce klubu

Miroslav Václavík – výstava Šampion šampionů – nutné dát upoutávku na webové stránky (zodpovídá  R., Daňhová) – posuzovat budou 2 zahraniční a 3 čeští rozhodčí.
 
8.5, Mladá Boleslav – Speciální výstava ND – Havelka
22. 01. 2022 – jednání výboru a kolegií – Přeštice ‚(místo zajistí Jitka Krsová)
 
Bonitace v roce 2022:
12. 3. Mladá Boleslav  
          Komise – Jan Čelakovský, Vladimír Adlt a Karel Klobása
                          Milan Krinke, Helena Kovalová a Miroslav Václavík
04. 06. Morava – místo bude určeno dodatečně
            Komise – Milan Štourač, Vladimír Adlt, Milan Krinke
                            Karel Klobása, Miroslav Václavík, Jitka Krsová
29. 10. Mladá Boleslav
             Komise – Martina Kučerová, Jan Čelakovský, Iveta Herinková
                             Miroslav Václavík, Vladimír Adlt, Helena Kovalová
 

  1. Volební řád

Pro jaro 2022 nutné na webu aktualizovat bod 16) – nevydáváme zpravodaje, 5ti leté volební období.
Členové klubu budou o způsobu voleb informováni na webových stránkách a dopisem na udané adrese.
Miroslav  Václavík – do budoucnosti by bylo vhodné zvažovat volby kandidátů, z důvodu odbornosti, přímo do funkcí – ústřední poradce chovu, ekonom, jednatel, kontrolní komise atd.
 

  1. Různé

Informace z jednání EuDDC – podal Milan Krinke.
V rámci jednání chovatelské komise vystoupil p. Mignost s tematikou, týkající se genetiky barev – nutné provádění testu barev při páření skvrnitýxskvrntá. Na příštím jednání by měla proběhnout  aktualizace standardu – návrh na povolení chybějících P1 v horní čelisti, popřípadě i M3.
Proběhly volby do chovatelské a zdravotní komise EuDDC – náš klub zůstává členem.
Po volbách by měl být delegátem EuDDC zvolen člen klubu, který zná dobře anglický, německý nebo francouzský jazyk.
Plán výstav EuDDC – 10. a 11. 09 2022 – Polsko,                               
                                   2023 – Francie, 2024 Německo, 2025 Itálie, 2026 Slovensko
 
Návrhy z chovatelského kolegia
Výbor souhlasí s návrhem postihu pro chovatelku Andreu Těšínskou - od 25. 10.2021 pozastavit chovatelský servis, na 1 rok.
Výbor souhlasí s ústním napomenutím paní Zuzany Mackové.
 
Rozšíření kvalifikace pro posuzování plemene německá doga
schváleno pro paní Mgr. Naděždu Střalkovou  - odpověď zajistí B. čelakovská
 

  1. DŮLEŽITÉ

Dne 27. 11. 2021
Setkání výboru klubu 27.11.2021se  členy klubu, připravujícími klubové výstavy místo konání Chržín od 9.30 hod pozvání zajistí elektronicky B. Čelakovská
 
Výbor klubu se jednohlasně rozhodl na zrušení členské schůze plánované na 30. 10. 2021 v Jihlavě.
Písemně na udanou e-mailovou adresu (eventuálně telefonicky) toto oznámí B. Čelakovská.
Důvodem je epidemická situace.
Zapsala: B. Čelakovská