Zápis z jednání výboru Ml.Boleslav - 02.11.2019

Zápis z jednání výboru KCHND

Mladá Boleslav – 02. 11. 2019

 

Přítomni: Pavel Hofírek, Milan Krinke, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Omluvena: Jitka Krsová

Za KK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová, Helena Kovalová

 

  1. Kontrola zápisu
  • Dar pro pana Špinara. Je připraven k předání. Pozvání na členskou schůzi zajistí

B. Čelakovská. Vladimíru Adltovi výbor děkuje a připraví pro něho dárek jako poděkování.

      -      Klubová výstava – proběhla pod vedením Pavla Hofírka.

Výstavu stručně zhodnotil Miroslav Václavík – akce proběhla dobře, posuzování bez problémů, defilé pod vedením paní Tiché bez chyb, večírek tradičně v pořádku. Akce byla vydařená, jen nebylo zcela

vhodné uspořádání 2 akce v jeden víkend.

Pavel Hofírek -  klubová výstava finančně skončila  se ziskem 22tisí korun.

Výbor klubu bere na vědomí sdělení pana Hofírka, že již nadále nebude vykonávat ředitele výstavy z pracovních důvodů.

Výbor klubu se obrátí prostřednictvím webových stránek na členskou základnu s výzvou, zda má někdo z členů klubu zájem o funkci ředitele na klubových a speciálních výstavách.

Výzvu zpracuje pro zveřejnění na webu B. Čelakovská, kterou předloží předsedovi klubu ke konzultaci a následnému na web umístí R. Daňhová.

  • Jednání chovatelské a zdravotní komise v Německu se zúčastní Milan Krinke.
  • Nejlepší pracovní pes za rok 2019 – není nikdo přihlášen, nebude na členské schůzi vyhlášen.

 

  1. Plán na rok 2020

04. ledna 2020 – setkání rozhodčích, jednání výboru a kolegií – Přeštice – místo zajistí Jitka Krsová

28. března 2020 – členská schůze – místo konání Jihlava – zajistí manželé Veverovi

08. 05. 2020 – Speciální výstava ND – Mladá Boleslav – sponzoři Jitka Krsová a Jana Štětková

                        eventuální jméno ředitele bude uveřejněno později

29. a 30. 08 – Klubové výstavy – místo bude upřesněno

Bonitace :         22. 03. 2020      neděle  Mladá Boleslav

                        07. 06. 2020      neděle  Morava – místo zajistí a oznámí Iveta Herinková

                        08. 11. 2020      neděle  Mladá Boleslav

 

Klub může uspořádat speciální výstavu ND v rámci Světové výstavy v termínu 29. 09. až 03. 10. 2021.

Eventuální zájem členů bude zjištěn na březnové schůzi. Bylo by nutné jmenovat i ředitele této výstavy, neboť by znamenala kompletní zajištění klubem.

 

29. a 30. 08 – Klubové výstavy – místo bude upřesněno

Výbor požádá o návrh na jmenování ředitele KV členskou základnu.  Dne 04. ledna 2020 budou stanoveny areály pro konání výstav, které budou klubem zastřešeny.  Pro KV jsou předběžně zajištěny areály – Šafránkův mlýn a Krásná louka v Mladé Boleslavi.

 

  1. Vyhlášení šampionů za rok 2019 a předání pohárů na členské schůzi

Klub poháry ocení Interšampiony, Šampiony ČMKU a Veterán-šampiony. Vyhlášena bude nejstarší německá doga.  Podklady budou členy klubu zasílány panu Milanu Krinkemu (nejstarší doga) a paní Renatě Daňhové (šampionáty).

 

  1. Výcvikové kolegium

Informace z výcvikového kolegia přednesla Hana Dědičová

Výcvikové kolegium uspořádalo v tomto roce celkem 5 akcí – 3výcvikové víkendy, 1 tábor

a Bendův memoriál.

Na Bendův memoriál se přihlásilo 30 německých dog, 4 psi nestartovali. Ceny za výbor předávala Iveta Herinková, akci vedla Radka Suchomelová. Rozhodčí byl certifikován a je zajištěn i pro příští rok na 05. 09. 2020.

Výcvikové kolegium vykazuje za rok 2019 minusové hospodaření ve výši  Kč 5 000,-.

Předseda klubu M. Václavík za práci kolegia poděkoval.

 

  1. Různé

- Předseda klubu Miroslav  Václavík žádá všechny funkcionářem aby důsledně sledovali termíny pro plnění úkolů.

- MVDr. Neumanová – informuje o zdraví německých dog podle  svých  zkušeností. V současné době se ve velké míře vyskytují problémy se štítnou žlázou, což může vést k nezabřeznutí fen. Doporučuje chovatelům podstoupit vyšetření.

- Božena Čelakovská – žádá přítomné a všechny členy klubu, aby vytipovali možného nástupce pro funkci jednatele klubu. Pí Čelakovská je připravena seznámit zájemce s povinnostmi, plynoucími z této funkce, může  funkci eventuálně předat, nebo s eventuálním zájemcem spolupracovat.

- Vladimír Adlt – pan Smejkal skončil jako zástupce regionálního poradce chovu. Pan Adlt má vytipovány chovatele, kteří by tuto funkci mohli zastávat. Návrh na svého zástupce přednese na lednovém jednání výboru v Přešticích.

 

Zapsala: B. Čelakovská