Zápis z jednání výboru MB - 25.11.2017

Zápis z jednání výboru klubu 25. 11. 2017 – Mladá Boleslav
 
Přítomni: Miroslav Václavík, Milan Krinke, Jitka Krsová,
   Ing. Petra Landová, Božena Čelakovská
Za RK: Renata Daňhová, Helena Kovalová
Ředitel KV: Pavel Hofírek
 
 
I. Kontrola zápisu
- Členská schůze – březen 2018 – přednáška na téma první pomoci při záchraně psů – zajistila Klára Mráčková
- Příprava klubové výstavy na rok 2018
- Výstava v loňském roce byla vynikající, nutné jen zajistit páteční účast vystavovatelů, kteří měli zajištěn nocleh mimo areál výstavy.
- Finančně byla výstava mírně ztrátová – celkem 12tisíc korun.
– Ředitelem výstavy pro rok 2018 byl jmenován Pavel Hofírek. Místo a datum konání 11.08.2018  Hradec nad Moravicí.
Pro příští jednání výboru připraví Pavel Hofírek návrh výstavního výboru.
Renata Daňhová připraví k projednání návrh propozic na leden 2018 do Přeštic.
Po diskuzi členové výboru pověřili předsedu, místopředsedu klubu pp. M. Václavíka a M. Krikeho a ředitele výstavy P. Hofírka o návrhy na jmenování rozhodčích. Ty budou zapracovány do propozic KV v lednu 2018. Výbor schválil návrh (proti M. Krinke), přednesený Miroslavem Václavíkem na KV 2018 – 2 čeští a
2 zahraniční rozhodčí.

 
II. webové stránky
Milan Krinke – zkoordinoval s panem Davidem Špinarem dvě schůzky. První s panem Sedláčkem. Dle sdělení pana Špinara je tato firma dostatečně kompetentní k eventuálnímu předání našeho webu. Firmou je zohledněn náš hlavní požadavek na propojení databáze dog na výstavy, bonitace, chov atd.
Finanční požadavky firmy pana Sedláčka:
Kč 11 000,- za prvotní zpracování a paušál v průměru Kč 1 200,- měsíčně – tj. za 4 roky Kč 68 600,-.
Druhá schůzka proběhla s Ivanem Smejkalem. O výsledku podána panem Smejkalem tato informace:
Pan Smejkal by sestavil grafiku. Z oslovených firem, které mu daly návrh na tvorbu webových stránek by vybral nejvhodnější náměty na zpracování jednotlivých částí webu.
Webové stránky by byly ve vlastnictví klubu, ten by měl mít jako jediný i přístupový kód.  Správce stránek by měl kód vlastní. Finanční náklady by byly asi v této výši: Kč 70-80 000,- za zpracování a cca Kč 500,- měsíční paušál. 
Tento ústní návrh bude diskutován ještě na jednání výboru v lednu 2018.
Výbor klubu bude přihlížet k doporučení   Davida Špinara při konečném výběru firmy. Pan Špinar  chce s jednotlivými navrhovateli jednat a je ochoten klubu doporučit i podmínky při sestavování smlouvy .
 
III. různé
Experimentální krytí – výbor souhlasí s návrhem chovatelského kolegia.
- Propozice na Speciální výstavu – Memoriál V. Krse – s panem Vondroušem dojedná a zpracuje je - Renata Daňhová.
- Příprava členské schůze – termín 31. 3. 2018. Restauraci v Mirošovicích zajistí Vladimír Adlt. Pozvánku připraví a zašle předsedovi klubu ke schválení Božena Čelakovská.
 

 
- Bonitace v roce 2018:
 
Měření a kontrola – Ing. Petra Landová, Ferdinand Rezek,
      Olga Baštová
 
10. 03.  Mladá Boleslav     1. předseda LUBOŠ KVASNIČKA
                        členové Milan Krinke, Karel Klobása
                        zápis Iveta Herinková
 
                                       2. předseda MARTINA KUČEROVÁ  
                        členové Vladimír Adlt, Jan Čelakovský 
                        zápis Helena Kovalová
 
02. 06.  Morava (místo zajistí Iveta Herinková)
                                   1. předseda MUDr. JAN ČELAKOVSKÝ           
                        členové Miroslav Václavík, Helena Kovalová                             zápis Renata Daňhová
 
                                   2. předseda  VLADIMÍR ADLT                                     členové MVDr. Milan Štourač, Iveta Herinková
                        zápis Olga Baštová
 
11. 10.  Mladá  Boleslav   1. předseda MILAN KRINKE 
                        členové Vladimír Adlt, Karel Klobása
                        zápis Martina Kučerová
 
                                      2. předseda MIROSLAV VÁCLAVÍK  
                        členové Jan Čelakovský, Helena Kovalová
                        zápis Iveta Herinková               
 
Další akce klubu v roce 2018
Setkání rozhodčích, schůze výboru a kolegií:
27.ledna od 10.00 Hodin – Přeštice
Místo zajistí – J. Krsová, pozvánky B. Čelakovská                   
Klubová výstava           11. 08. 2018 Hradec n. Moravicí
II. Klubová výstava       06. 10. 2018 České Budějovice            
EuDDC – zdravotní komise – duben – účast Milan Krinke
 
Miroslav Václavík – povinností každého, kdo je jmenován do jakékoliv komise na akci, pořádanou klubem, je omluvit se
a zajistit si za sebe náhradu, kterou oznámí předem klubu.
Zároveň upozorňuje, že kdo má placený cestovní příkaz, měl by být na dané akci od  zahájení.
Ing. Petra Landová – s ohledem na její rodinnou situaci žádá o uveřejňování výzvy do zpravodaje a na webové stránky, týkající se pomoci při výcvikových akcích klubu pro následující rok.
Miroslav Václavík a Milan Krinke připraví podklady pro vydání zpravodaje 3/2017.
Zapsala: Čelakovská