Zápis z jednání výboru MB - 11.03.2017

Zápis z jednání výboru klubu – 11. 03. 2017 – Mladá Boleslav

 
Přítomni: Miroslav Václavík, Jan Čelakovský, Milan Krinke, Jitka Krsová, F|erdinand Rezek
Za KK: Renata Daňhová, Helena Kovalová
 
 
I. Kontrola zápisu
-       Klubová výstava – rozhodčí odsouhlasili svoji účast, Milan Krinke domluvil v Německu rozhodčího – přijede p. Klaus Rücker. Renata Daňhová odeslala propozice výstavy Pavlu Hofírkovi. Sponzora zajistil Miroslav  Václavík v rozsahu, který  odpovídá předcházející výstavě. Milan Krinke navštívil areál, který je pro naše účely vyhovující.
-       Příprava členské schůze – restaurace zajištěna, pozvánka zveřejněna na webu a ve zpravodaji.
-       Z technických důvodů došlo ke zveřejnění kandidátky do voleb KCHND – kontrolní komise a výboru -  zveřejněna dne 05. 03. 2017.
 
 
II. Různé
-       Na příští členskou schůzi dojednat přednášku o první pomoci psům.
Renata Daňhová – obdržela oznámení z ČMKU, že paní Pečená bude delší období mimo své pracoviště.  S problematikou plemenné knihy se má klub obrátit na paní Feireizlovou.