Zápis z jednání výboru KCHND - Přeštice - 23.03.2022

Zápis z jednání výboru KCHND  - 23.03.2022 - Přeštice

Přítomni: pp.  M. Krinke, J. Krsová, M. Václavík, M.Cibulková,D.Kartalová
Za KK:

 

 1. Kontrola zápisu
  • Členská schúze proběhla – zápis zveřejněn na web  KCHND.
  • Facebook – původní skupina založena p.Kartalem – převedeno správcovství na J.Krsovou – tato skupina bude zastavena. M.Cibulková založí do 15.4.2022  nový profil KCHND, který bude po odsouhlasení členů výboru aktualizovat a doplňovat. Výboru založí skupinu na messengeru- zde bude výbor operativně řešit příspěvky.
  • Klubová výstava – za rok 2021 vrácen přeplatek zálohy D.Kartalovou 1100,- Za rok 2022 bude vyúčtování dokončeno v srpnu 2022.
  •  Výstavní výbor  KV 2022 ve složení – ředitel D.Kartalová, členové – R.Vevera, A.Brázdil, A.Kartal, M.Šercl, J.Krsová

  •  
 1. Různé
  • Web – M.Václavík zajistí do 15.4.22  upoutávku na klubové výstavy v sekci výstavy (vloží R.Daňhová). V budoucnu provázat web s Facebookem.
  • Web - v průběhu roku bude vypsáno výběrové řízení na zřízení nových web stránek KCHND.
  • Memoriál V.Krse 8.5.2022 -  sponzorství zajištěno – fi Abrus poháry + J.Krsová + Martina Klivarová  . Příprava výstavy v den konání – M.Cibulková, J.Krsová, M.Václavík
  • Bonitace 4.6.2022 – Morava – areál a místo konání zajistí I.Herinková. Přihlášky stále přijímány na info@nemecka-doga.cz . Bonitační karty připraví jednatelka D.Kartalová. Přejímka M.Cibulková + D.Kartalová. Měření P.Hofírek + M.Fuglevičová.1.komise – MVDr Štourač + I.Herinková,V.Adlt, 2.komise M.Krinke + H.Kovalová,M.Kučerová
  • Bonitace 29.10.2022 Ml.Boleslav . 1.komise M.Kučerová+M.Krinke,H.Kovalová, 2.komise K.Klobása+M.Václavík,V.Adlt
  • Hospodář-M.Cibulková zajistí seznam věcí potřebné ke konání klubových akcí . Odsouhlasen  nákup - 2 x velký stan , 4x prodlužovačky, 2x stoly + 2xžidle.Stany budou také využívány při pořádání výcvikových akcí.
  • Jednatelka-D.Kartalová – bude zakoupen nový počítač. Kontaktní mejl je již přesměrován na jednatelku. D.Kartalová oznámí  veškeré změny kontaktů nového výboru + usnesení členské schůze (banka +ČMKU+soud,…)Výpisy z KB budou nadále chodit  J.Krsové + nově D.Kartalové. Zápisy z jednání budou před zveřejněním zasílány členům výboru.

 

 
Zapsala: J.Krsová