Zápis z jednání výboru KCHND - Ml.Boleslav - 05.11.2022

Zápis z jednání výboru KCHND – Ml. Boleslav - 5. 11. 2022
Přítomni: M. Václavík, M. Krinke, M. Fuglevičová, M. Cibulková
Za KK: P. Hofírek, H. Kovalová
Omluvena: J. Krsová

          K zápisu z minulého jednání
1. Zápis změn ve spolkovém rejstříku
Krajský soud v Hradci Králové změnu jednatele spolku prozatím nezapsal, vyžádal si doplnění podkladů o písemnou rezignaci D. Kartalové. Zajistí M. Fuglevičová
 
2. KV a II. KV 2023 - v termínu 17. - 18. 6. 2023
Výbor jednomyslně odsouhlasil pověření P. Hofírka jako ředitele KV a II. KV v roce 2023. P. Hofírek informoval o zajištění klubových výstav v nových prostorách, a to v areálu Kempu Olšovec Jedovnice https://www.olsovec.cz/  P. Hofírek sestaví výstavní výbor do příští výborové schůze, připraví propozice ke zveřejnění na webu a fb stránce klubu. Delegace rozhodčích jsou v jednání.
 
3. Speciální výstava, Memoriál V. Krse – 8. 5. 2023
Místo konání  - tradičně Areál Krásná Louka, Mladá Boleslav
Rozhodčí - Ing. Katarína Čerešňáková, SK
Propozice a přihlášky - M. Fuglevičová (propozice v součinnosti s Pojizerskou krajskou výstavou)
Ostatní zajištění výstavy - M. Cibulková, J. Krsová, M. Václavík (sponzorství)
 
4. EuDDC - Wawrzkowizna, PL , 8. - 11. 9. 2022
Zápisy ze zasedání rozhodčích a delegátů prozatím nedoručeny. P. Krinke pošle aktualizovaný seznam českých rozhodčích pro plemeno ND ke zveřejnění na stránkách EuDDC do konce tohoto roku.
 
5. Webové stránky
P. Václavík podepsal finální verzi Smlouvy o dílo, o tvorbě, obsahu a údržbě webových stránek KCHND. K podpisu protistraně (webmasterovi) odešle pí Fuglevičová. K doplňování webových stránek byly výborem osloveny a s jejich souhlasem následně jmenovány pí Cibulková, jako garant těchto prací a dále pí Krejčí a pí Hrachovská. Dotaz pí Krejčí na způsob zálohování stávajících webových stránek kvůli doplňování dat na stránky nové - u webmastera zjistí pí Fuglevičová.
 
6. Příručka
Vzhledem k současným možnostem zjišťování informací na internetu, nepovažuje výbor vydání příručky za efektivní servis, jak pro členy klubu, tak i pro nové zájemce o plemeno německá doga. V současnosti je dostupná aktuální literatura, která řeší specifika chovu plemene ND.
 
7. Rozšíření aprobace
Rozhodčí, Ing. Darina Mervová, které výbor odsouhlasil rozšíření aprobace na plemeno německá doga, se dostavila k hospitaci na bonitaci 5. 11. 2022
 
8. Dotaz pí Zuzany Mackové
Na jednání chovatelského kolegia byl pozván p. David Beránek, majitel chovatelské stanice Štěpánčino dědictví, kde se ve vrhu „A“ (Uriáš Bohemica Hastav  x  Harley Quin Edmont’s  Angelic Eyes) vyskytla ne zcela běžná barva u štěněte, které před zápisem uhynulo.  Výbor klubu navrhoval provést u rodičů testy na barvu, za účelem získání informací pro další využití těchto jedinců v chovu, a tím zkvalitnění plemenitby německé dogy. Pan Beránek písemně sdělil, že nepovažuje za důležité toto řešit a na jednání chovatelského kolegia se nedostavil.
 
          Různé
9. Výcvikové kolegium
Pí Mráčková oznámila ukončení své činnosti ve výcvikovém kolegiu. Pí Dědičová navrhla místo ní
p. Petra Švihálka, který s prací ve výcvikovém kolegiu souhlasí.  Výbor jmenoval p. Petra Švihálka členem výcvikového kolegia.
 
10. Antivirus pro klubové PC
Pí Fuglevičová dotaz k zakoupení antiviru do klubového PC. Výbor souhlasí s návrhem pí Cibulkové zakoupit výhodnou vícečetnou licenci pro všechny klubové PC od společnosti Kaspersky. Objedná pí Fuglevičová.
 
11. Termíny
Ø  11. 2. 2023 - jednání výboru, chovatelského kolegia a rozhodčích, místo konání v jednání
Ø   25. 3. 2023 - Členská schůze, Pohostinství na Nové, Nepolisy
 
       Bonitace
 11. 03. 2023, Mladá Boleslav
komise:  1 – M. Kučerová, M. Krinke, I. Herinková
                2 – M. Václavík, K. Klobása, V. Adlt
                měření - P. Hofírek
 
 10. 06. 2023, Olšovec-Jedovnice
komise:  1 – M. Krinke, M. Kučerová, H. Kovalová
                2 – MVDr. M. Štourač, V. Adlt, MUDr. J. Čelakovský
                měření - P. Hofírek
 
04. 11. 2023, Mladá Boleslav
komise:  1 – K. Klobása, V. Adlt, M. Václavík
                2 – MUDr. J. Čelakovský, M. Krinke, I. Herinková
                měření - P. Hofírek
 

V Mladé Boleslavi dne 05. 11. 2022
Zapsala: M. Fuglevičová