Zápis z jednání výboru KCHND - Chržín - 26. 2. 2023

Přítomni: M. Václavík, M. Krinke, M. Fuglevičová, J. Krsová, M. Cibulková
Omluven: P. Hofírek za KK

       
   K zápisu z minulého jednání
ad 1. Zápis změn ve spolkovém rejstříku
Na základě Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 11. 2022 a uplynutím doby pro odvolání, nabylo právní moci zapsání změny jednatele ve spolkovém rejstříku, tj. ke dni 15. 12. 2022, se vznikem funkce k 28. 9. 2022.
ad 2. KV a II. KV 2023 - v termínu 17. - 18. 6. 2023
P. Hofírek zpracoval propozice obou klubových výstav. Delegace rozhodčích a rezervace jejich ubytování jsou vyřízeny. Ostatní zajištění klubových výstav předloží na jednání výboru 11. 3. 2023.
ad 3. Speciální výstava, Memoriál V. Krse - 8. 5. 2023, Mladá Boleslav
M. Fuglevičová požádala ze zdravotních důvodů výbor klubu o zproštění prací spojených se speciální výstavou. Výbor děkuje paní R. Krejčí, že se zpracování propozic a přihlášek ujala.
ad 4. EuDDC - Wawrzkowizna, PL , 8. - 11. 9. 2022
Zápisy ze zasedání rozhodčích a delegátů prozatím nedoručeny. Aktualizace seznamu českých rozhodčích pro plemeno ND na stránkách EuDDC proběhla.
ad 5. Webové stránky
K dotazu paní R. Krejčí – funkčnost stávajícího webu nebude pracemi na webu novém nijak omezena. M. Cibulková předložila rozpracovanou verzi nového klubového webu a rozeslala k němu přístupy kompetentním osobám v daných sekcích pro vkládání příslušných dat.
 
 
          Různé
1. Členská schůze
Pozvánky na Členskou schůzi byly rozeslány e-mailem všem stávajícím a nově přihlášeným členům klubu, v termínu dle stanov klubu.
2. Poháry věnované klubem na Členské schůzi
Výbor rozhodl o zhotovení pohárů pro Interšampiony, Šampiony ČMKU a Veterán Šampiony CZ, dále pro Nejstarší dogu a pro Nejlepšího pracovního psa a fenu. Členové klubu budou o podmínkách a termínu zaslání žádosti informováni prostřednictvím klubového webu a fb stránky webu.
3. Rozpočet na rok 2023
J. Krsová připravila návrh rozpočtu k předložení na Členské schůzi.
4. Výcvikové akce v r. 2023
H. Dědičová poslala termíny výcvikových akcí v letošním roce. Jsou zveřejněny na webu klubu a fb stránce klubu. Dále předala vyúčtování výdajů za výcvikové kolegium v r. 2022 a dodala jména vítězů soutěže o nejlepšího pracovního psa a fenu roku 2022, jejichž majitelům budou na Členské schůzi předány poháry.

 

V Chržíně dne 26. 2. 2023
Zapsala: M. Fuglevičová