Zápis z jednání výboru Chržín - 22.05.2021

Zápis z jednání výboru KCHND – 22. 05. 2021 – Chržín
Přítomni: Miroslav Václavík, Pavel Hofírek, Jitka Krsová, Milan Krinke, Božena Čelakovská
Za KK: Renata Daňhová
Přizvání: D. Kartalová a R. Vevera – příprava KV
               H. Dědičová – výcvik –omluvena
 

  1. Kontrola zápisu ze 06. 06. 2020

- Členská schůze se z důvodu pandemie neuskutečnila, jednotlivý funkcionáři zaslali své zprávy o činnosti za rok 2020  na webové stránky.
- Speciální výstava v Mladé Boleslavi – nekonala se, rozhodčí pan Havelka bude posuzovat Speciální výstavu  v roce 2022
Webové stránky – smlouva s firmou Bekky – připraví paní Daňhová a po podpisu M. Václavíkem bude odeslána s dodejkou na adresu této firmy.
- Stížnost od pana Gorola – vyřízeno, odpověď odeslána, 15. 09. 2020 byla provedena kontrola pp. Adltem a Klobásou  u pí R.Daňhové – neshledány problémy.
 

  1. Klubové výstavy

- Ředitelka KV p. D. Kartalová podala vysvětlení o financování výstav v roce 2020.  Celkově byla výstava mírně zisková s tím, že zbylé kokardy budou použity na výstavu v letošním roce.
- Letošní klubové výstavy jsou připravovány, zatím na prvý den přihlášeno 158 dog a na druhý den 112. Přihlášky ještě stále chodí a jsou přijímány.
Odřekli zahraniční rozhodčí, pp. Krinke a Václavík budou jednat s náhradními zahraničními rozhodčími a výsledek jmen posuzovatelů bude zveřejněn.
Finanční sponzorské dary budou odeslány přímo na účet klubu, domluveny jsou věcné ceny.
Povolení vydala s určitými výhradami hygiena a veterinární správa. Podmínkou účasti jsou potvrzené testy (možno se otestovat  i na místě), doklad o absolvování očkování nebo prodělané nemoci.
Podklady pro doplatky na místě připraví D. Kartalová
Zápisy do rodokmenů se budou provádět v kruzích po skončení posuzování.
Paní Kartalová připomíná, aby byly včas k dispozici počítače, tiskárny a kabely.
 

  1. Výcvikové akce

Plán na rok 2021:
03. – 06. 06.       Ranč Esadera – výcvikový víkend
01. – 08. 08.       RS Zahradiště – výcvikový tábor
12. 09.                MSKS Zbraslav – Bendův memoriál
22. 10.                RS Zahradiště – výcvikový víkend
Plán výborem schválen za těchto finančních podmínek:
KCHND poskytne finanční částku pro výcvik na tento rok Kč 10 000,-
Dále výbor doporučuje tyto poplatky na výcvikové akce –
Kč 800,- pro člena klubu a Kč 1500,- pro nečleny
 

  1. Různé

- Chovatelská stanice pana Kozy - Hradecká hvězda – předseda klubu pan Miroslav  Václavík podal o chovu v této stanici vysvětlení veterinárnímu lékaři.
- Členská schůze – se uskuteční 30. 10. 2021, místo (Jihlava) zajistí R. Vevrera. Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách.
- Nejbližší bonitace se uskuteční ve Zbraslavi dne 20. 06. – složení komise bude zveřejněno na webových stránkách (po zjištění možnosti jednotlivých členů).
- Následující bonitace – 24. 10. – neděle  - Mladá Boleslav.
- Do 15. 08. 2020 nahlásí na ČMKU předseda klubu  Miroslav  Václavík termíny námi pořádaných výstav:
08. 05. 2021 – Speciální výstava Mladá Boleslav
červen 2021 – Klubové výstavy  - Ŕásná
- Vyhlášení šampionů za rok 2019-2020. Poháry budou za toto období z důvodu neuskutečněné členské schůze předány v říjnu – KCHND předá poháry za získané tituly majitelům  Interšampionů, Šampionů ČMKU a Veterán-šampionů ČMKU. Kopie diplomů nutné zaslat Renatěí Daňhové.
Poháry zajistí Pavel Hofírek
 
Zapsala:  B. Čelakovská