Zápis z jednání chovatelského kolegia Přeštice - 4.01.2020

Zápis z jednání chovatelského kolegia Přeštice - 4.01.2020

Přítomni : Krinke, Krsová, Adlt, Václavík, Kovalová

  • Krytí - Podána žádost p.Cibulkové  CLAUDIA BOHEMICA krytí skvrnitá x skvrnitá…schváleno
  • Počítače – nutné zakoupit 3x počítač (Adlt, Kovalová, Václavík). Zajistí Krsová
  • Bonitace – možnost přihlásit 14 dní před  termínem bonitace  e-mail: info@nemecka-doga.cz

Také přímo na místě. Zápisy budou probíhat ve 2 kruzích – zapisovatelé  K.Klobása,I.Herinková,H.Kovalová – nutná účast na bonitacích, nebo zajistit náhradu.

  • Zápisy vrhů – p.Krinke – žádá přikládat čitelné kopie rodokmenu při krytí zahraničním psem

Barva šedý tygr zapsat jako skvrnitá-šedý tygr.

  • Krajští poradci – zástupce p.Kovalové navržena p.Horáková Stela, zástupce  p.Adlta navržen p.Klobása Karel
  • Čestné uznání – p.Krinke navrhuje zveřejnit  na webu "portréty/rozhovory" vyhodnocených chovatelů.zpracovat bývalé hodnocené na příští výbor, shromáždit podklady (p.Čelakovský,…). Promyslet návrhy na předání pro rok 2021.