Zápis z jednání chovatelského kolegia - Chržín - 26. 2. 2023

Přítomni: V. Adlt, M. Krinke, J. Krsová, M. Václavík
Omluveni: I. Herinková, H. Kovalová

K zápisu z minulého jednání

 • Chovatelské kolegium připraví návrh změny Zápisního řádu na Členskou schůzi, ve věci případného povolení krytí skvrnitý x skvrnitá. Bude nutné, aby chovatel v žádosti o povolení takového krytí předložil chovatelskému kolegiu k posouzení průkazy původu, testy Double merle a testy na skvrnitost obou zvířat rodičovského páru. Provádění genetických testů bude provádět jedna laboratoř, která výsledky zašle jak chovateli, tak hlavnímu poradci chovu.
   
 • Na PK ČMKU má agendu plemene německá doga na starost paní Simona Hušková (huskova@cmku.cz)
   
 • Chovatelka Sandra Černá podala písemné vysvětlení k odchovanému vrhu Varvara Beauty of Russia  x  Zahir With Red Ribbon. První vrh feny byl dle smlouvy s chovatelkou feny uskutečněn na ruskou chovatelskou stanici. Fena byla dle sdělení paní Černé přeregistrována zpět do Ruska. Průkazy původu štěňat by již měly být na cestě k majitelům do ČR.
  Paní Černá je pozvána k jednání chovatelského kolegia 11. 3. 2023 k předložení originálu PP feny, matky štěňat.
  (Pozn.: Paní Černá sdělila chovatelskému kolegiu ještě před vyhotovením tohoto zápisu, že originál PP feny Varvara Beauty of Russia byl řádně přeregistrován do Ruska, nachází se v Moskvě u původní chovatelky Natalye Throshkiny, tudíž již není v jejím vlastnictví.)

 

 • Aktualizace standardu německé dogy je stále v jednání, ale z dostupných informací z VDH vyplývá, že k žádným zásadním změnám v povolování chybějících zubů by nemělo dojít. Co se týče barev, měly by být lépe charakterizované.
   

Ostatní

 • Klub vstoupí v jednání s genetickou laboratoří  Genomia, za účelem sjednání smlouvy
  o zdravotním testování a poskytnutí slevy členům KCHND.

 
V Chržíně dne 26. 2. 2023

Zapsala M. Fuglevičová