Zápis z jed. výboru KCHND – 04. 01. 2020 – Přeštice

Zápis z jednání výboru KCHND – 04. 01. 2020 – Přeštice
 
Přítomni: Pavel Hofírek, Jitka Krsová, Milan Krinke, Miroslav Václavík
Za KK: Renata Daňhová, Helena Kovalová
Za výcvik:  Hana Dědičová
Omluveni: Božena Čelakovská
Pozváni – Aleš Kartál, Richard Vevera
 
-Členská schůze – bude vyhlášen pracovní pes, pohár zajistí p.Dědičová
Datum konání     28. 03. 2020   
Zahájení             10.00 hod
Místo konání       Jihlava-restaurace Zezulkárna                      
PROGRAM:               
 - zahájení a volba komise – mandátové a návrhové
- vyhlášení nejstarší dogy v roce 2019
- zpráva o činnosti klubu za rok 2019 a plán na rok 2020
- přednáška MUDr. Soňa Peková  PhDr – téma - poruchy fertility, infekční komplikace v březosti a
  časném poporodním období,porodní úhyny vrhů
- zprávy jednotlivých poradců  a ústředního poradce chovu
- zpráva o hospodaření 2019 návrh rozpočtu na rok 2020
- zpráva kontrolní komise
- informace z výcviku
 - předání pohárů šampionům
- diskuse a závěr
 
-Světová výstava Brno 2021 – projednat  s organizátorem možnost  pořádat speciální výstavu při světové výstavě. Zatím p.Čelakovská odešle oficiální žádost o pořádání v datumech 1. nebo 3.10.2021
 
- krajští poradci – schváleni zástupci
p.Adlt - zástupce p.Klobása , p.Kovalová  -zástupce  p.Horáková Stela
 
-příručka ND – p.Krinke zkontroluje chovatelské odbornosti- promazání, doplnění….rozešle ke konzultaci členům výboru.
 
- výcvik – program na rok 2020
             -3.4.-.5.4. 2020  ZAhradiště
            - 2.8.-8.8. 2020  Zahradiště tábor
            - 12.9.2020  Memoriál V.Bendy – Zbraslav Vladog
            - 9.10 – 11.10. 2020  Zahradiště
 
- klubová výstava + II. klubová 2020 – pořádání KV se nabídli členové klubu…p.Kartál,p.Vevera,p.Kartálová, p.Šercl
Schválena ředitelkou výstavy p.Kartálová…členové výboru- Kartál, Vevera, Šercl, Cardová, Krsová. Areál v jednání v okolí Jihlavy. Do 15.2. zaslat členům výboru přesný areál místa konání KV.
Rozhodčí – KV-sobota                                             II.KV-neděle
p.Rauhofer – skvrnitá barva                                     p.Sudeikiene – černá + skvrnitá
p.Sudeikiene – žlutá + žíhaná                                 p.Rauhofer – modá + žlutá + žíhaná
p.Štourač – modrá
p.Václavík – černá + hlavní rozhodčí
Poplatky na KV a II. KV – byly odsouhlaseny a budou uvedeny  v propozicích obou výstav.                           
- Kartičky – budou rozdávány pouze Klubovým vítězům, propagace na Facebooku zajistí p.Kartál po domluvě s p.Teplou
 
-Různé - Sponzory Speciální výstavy jsou Jitka Krsová a Jana Štětková (zajišťují poháry a krmení