Zápis z členské schůze KCHND 2018

Hálův mlýn  – 31. 03. 2018
Dle prezenční listiny přítomno  47 členů klubu 
Omluveni:  p.Čelakovská, Krinke, Neumannová
 
I.  Zahájení a volba komisí
Jednání zahájil  předseda klubu Miroslav Václavík, přivítal všechny přítomné.
Navržena návrhová komise ve složení mgr Marie Vaňková,,  Miroslav Šercl  a Martina Kučerová, 
 
II. Přednáška
Pro nemoc přednášející p.Literové Terezy byla zrušena.
 
III. Ocenění chovatelské práce
Výbor předal certifikát za přínos v chovu německé dogy
p.Fedinad Rezek – chovatelská stanice Miréz Bohemia.
 
IV. Vyhlášení  nejstarší dogy
Tímto úkolem byl pověřen Milan Krinke.Přednesla p.Mračková. Přihlásily se tyto  německé dogy:
·         CALIBER z Modrého ráje
·         EMILLY Bohemia Abrus
·         DAISY Apollo dog
·         CLEMENTINA z Bašteckého dvora
·         CHAPMAN from Minitz
·         BEDŘIŠKA von Mraque
NEJSTARŠÍ PŘIHLÁŠENOU DOGOU BYLA A POHÁR OBDRŽEL
Caliber z Modrého ráje
Nar.27.3.2007
Otec : Greenvile Little Fairy  matka : Bára z Modrého ráje
Chov. Lucie Kutálková       maj.Petra Bahníková
Přejeme hodně zdraví
 
V. Zpráva předsedy klubu
Miroslav Václavík zhodnotil činnost klubu za uplynulý rok 2017 a seznámil přítomné s plánem na rok 2018.
Celá zpráva bude zveřejněna ve zpravodaji 1/2018.
 
VI. Zprávy poradců a hlavního poradce chovu
Zprávy v plném znění budou zveřejněny ve zpravodaji KCHND 1/2018.
 
VII. Hodnocení klubové výstavy
Provedl ředitel výstavy Pavel Hofírek. Výstava proběhla v Hradci nad Moravicí za účasti 180 německých dog. Pavel Hofírek poděkoval všem, kteří se zúčastnili a výstavnímu výboru za bezchybnou přípravu.
Seznámil přítomné s přípravou letošní klubové výstavy, která se uskuteční v krásném prostředí jižní Moravy,
dne 18. 08. 2017, v rekreační středisku  Hálův mlýn, 664 71 Lažánky . Zároveň vyzval přítomné k účasti a ke  spolupráci při přípravě této významné akce.
 
VIII. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2017  a rozpočet na rok 2018
Zprávu o hospodaření za uplynulý rok- přednesla ekonomka klubu Jitka Krsová a bude ve zpravodaji 1/2018 v plném znění.
Návrh rozpočtu na rok 2018  (v tisící Kč):
členské příspěvky                                                              90                                      
zpravodaj                                                                                                               -  4
webové stránky                                                                                                       - 60
poháry                                                                                                                    - 15
vrhy                                                                                   26                                  -2    
bonitace                                                                             40                                 - 40
klubová výstava                                                                 180                              -  180
speciální výstava memoriál V. Krse                                          5
II. klubová výstava                                                                5                                  
výcvikové akce                                                                    10                                -  12
věcná režie                                                                                                              -  15
ČMKU                                                                                   10                                 - 2           
Eu DDC                                                                                                                    - 16
celkem                                                                                 366                               -366
Návrh rozpočtu nebyl připomínkován a byl jednohlasně schválen.
 
IX. Zpráva kontrolní komise
Omluvena  MVDr. Dana Neumanová- zprávu přednesla p.Daňhová, bude zveřejněna ve zpravodaji 1/2018.
 
X. Zpráva výcvikového kolegia
Zveřejněna ve zpravodaji 1/2018 v plném znění tak, jak byla přednesena p.Václavíkem za omluvenou ing. Petru Landovou.
 
XI. Zpráva předsedy kolegia rozhodčích
Bude zveřejněna ve zpravodaji 1/2018 v plném znění.
 
XII. Předání pohárů šampionům
Přehled oceněných jedinců uveden ve zpravodaji 1/2018 a na webových stránkách klubu.
Děkujeme za sponzorování pohárů členů klubu.
 
XIII.  Diskuse a závěr
-p.Šercl  -dotaz,zda můžou být použity fotky z bonitací na profil daného jedince – není námitek.
-p.Černá – přebírá administraci týkající se předávání pohárů šampionů – info p.Daňhová
- dotaz na opětovné vydání příručky ND pro nové členy KCHND – výbor se bude zabývat na jednání
-výcvik – výbor vyzývá členskou základnu, aby předložila návrh + propozice, zda vyhlašovat pracovního psa , šampiona práce
Bylo předneseno usnesení členské schůze a provedeno hlasování.
 všichni  hlasovali pro uvedené znění závěrečného usnesení členské schůze.
Závěrečné slovo přednesl pan Vladimír Adlt.
Zapsala: J.Krsová