Zápis z chov.kolegia Říkonín - 04.05.2019

Zápis z jednání chovatelského kolegia
04. 05. 2019 – Ranč u Bizona – Říkonín
 
Přítomni : Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Helena Kovalová, Jitka Krsová, Miroslav Václavík
Omluven: Milan Krinke
Za KK: Renata Daňhová
 
I. hodnocení bonitace
1. Komise – ve složení Karel Klobása – předseda a členové Miroslav Václavík - po jmenování 2. komise za něho jmenována Iveta Herinková a Vladimír Adlt. Zápis Olga Baštová.
Komise posoudila 9 německých dog, v jednom případě (černý pes) bonitace odložena o 12 měsíců z důvodu neodpovídající kondice. Komisi se líbili: černý pes SEMTEX Bohemia Hastav, skvrnitý ALFRED Charlie  Stars,  žlutý NUT-ROYALE des Terres de la Rairie.
2. komise (jmenována dodatečně) – předseda Miroslav Václavík, členové Jitka Krsová a Helena Kovalová, zápis Renata Daňhová
Komise posoudila 8 německých dog. Do chovu všechny zařazeny.
Zaujali -  žíhaný pes DARK DRACO Norach a modrý pes GEBERHAT ZAK Mirabilis Gemma.
 
II. kontrola zápisu
Používání počítače –  byl použit v Mladé Boleslavi a dnes v první komisi. O možnosti dalšího používání bude rozhodnuto na příštím jednání.
Ing. Dostál – z důvodu nepřítomnosti hlavního poradce neřešeno.
 
III. různé
Paní Kartalová – podává informaci o nechtěném krytí a následném porodu štěňat.
Nechtěné krytí proběhlo v době, kdy byl pan Kartal po úrazu v nemocnici. Byla nakryta neuchovněná mladá  žíhaná fena FEMKE Via Del Campo žíhaným psem DRUSUS DIESEL Pretorian Dog. Štěňata jsou bez PP.
Z druhého krytí u paní Kartalové - žlutý pes HANNIBAL-F della Baia Azzurra a žlutá fena GIRRA della Baia Azurra - nebude požadován podpis svědka krytí . Všechna narozená štěňata mají zápis o DNA. Výsledky DNA všech narozených štěňat budou zaslány panu Vladimíru Adltovi.
K řešení bude přistoupeno za přítomnosti hlavního poradce chovu Milana Krinkeho.,
Kontrolní komise – upozorňuje na vrh u Ferdinanda Rezka v chovatelské stanici Miréz Bohemia.
Schválení krytí skvnitý x skvrnitá neprošlo zápisem.
Vladimír Adlt – při kontrole vrhu v chovatelské stanici Zlatá Agira není doplněn svědek při krytí.
Iveta Herinková – na krycím listu není uvedeno, zda svědek musí být členem klubu, stačilo by pro svědectví razítko veterináře.
Zalomený ocas – pokud chovatel doloží rentgenový snímek s vyjádřením veterinárního lékaře, že se jedná o úraz, lze toto uznat a jak se přesně pozná vrozená vada ?!
Miroslav Václavík – musíme respektovat vyjádření veterinárního lékaře.
 
Zapsala – Čelakovská