Zápis z chov.kolegia Ml.Boleslav - 24.10.2021

Zápis z chovatelského kolegia – Mladá Boleslav – 24. 10. 2021
 
Přítomni: Vladimír Adlt, Helena Kovalová, Milan Krinke, Jitka Krsová, Miroslav Václavík
Za KK: Renata Daňhová
Omluvena: Iveta Herinková
 

  1. hodnocení  bonitace

1.komise – ve složení předsedkyně Martina Kučerová, členové Vladimír Adlt, Milan Krinke
                  zápis Renata Daňhová,
2.komise – předseda MUDr. Jan Čelakovský, členové Karel Klobása, Helena Kovalová,
                  zápis Stella Horáková
První komise posoudila celkem 17 německých dog. Všechny zařadila do chovu.
Zaujaly – žluté feny -  Olympia Dogen Sport a Vivien Leigh Univers (dovoz z Polska).
Ve druhé komisi bylo předvedeno 11 jedinců. 
Z chovu byla vyřazena skvrnitá fena-šedý tygr pro nesprávný skus – Almea Královská doga.
Líbily se: Rezula d´Iskandar – černá fena, a dva skvrnití psi Descartes Ory Dynasty
a Daft Punch Ory Dynasty. Ostatní  německé dogy v průměru.
 

  1. Konrola zápisu

      22. 5. 2021 – Chržín –  
Vrh u Mariky Cibulkové – příbuzenská plemenitba - informaci podala poradkyně chovu Jitka Krsová – ne zcela vyrovnaný vrh, jak jsme u této chovatelky zvyklí.
Vrh u Olgy Baštové – krytí skvrnitá/skvrnitá - zatím nebyla provedena poradkyní chovu návštěva.
 

  1. Porušenín zápisního řádu KCHND

   Porušení zápisního řádu u paní Těšínské
Paní Těšinská se omluvila – štěňata byla umístěna na více místech, očkována a čipována byla třemi veterinárními lékaři. Oba rodiče štěňat nebyli přeregistrováni.  Ví, že udělala chybu.
Vladimír Adlt – jde o neetické jednání, vše mělo být hlášeno a domlouváno s chovatelským kolegiem.
Milan Krinke – neznalost řádu neomlouvá. Základními chybami byly skutečnosti, že štěňata nebyla odebrána ve 4 týdnech zpět k chovatelce. Fena nebyla po porodu prohlédnuta veterinářem, oba rodiče nebyli přeregistrováni.
Návrh pro výbor – od 25. 10.2021 pozastavit chovatelský servis, na 1 rok.
 
  Paní Zuzana Macková
Milan Krinke - ze spojení černé a skvrnité barvy se narodilo modré štěně. Ve třetí generaci má otec modrého psa – chybí souhlas chovatelského kolegia pro experimentální krytí.
Zuzana Macková – informovala se na možnost krytí u zástupkyně poradce chovu s tím, že se domnívala, že štěňata již nebudou mít v rodokmenu ve třetí generaci modrou barvu.
Milan Krinke – fena i pes nesou modrý gen, proto toto budou mít štěňata z daného vrhu uvedena v průkazech původu. Při eventuální bonitaci musí mít tito jedinci proveden test na barvu.
Při přihlášení na bonitaci je nutné kontrolovat, zda v PP není tento gen uveden.
Návrh pro výbor – chovatelce bude vysloveno ústní napomenutí.
 
Plemeno německá doga má pět barevných rázů, z toho tři barvy se mohou navzájem pářit. Čistotu barev musí být prokazatelná do třetí generace.
Z  EuDDC přichází jednoznačný tlak na zdraví německé dogy, především při krytí skvrnitýxskrnitá budou vyžadovány zdravotní testy. Od chovatelů se předpokládá zodpovědná práce.
 

  1. Různé

Milan Krinke má připraveny připomínky k zápisnímu řádu.

Paní Hana Stužková, chovatelská stanice Berta-dog, žádá o možnost krytí den 2x v jenom roce kolegium žádost zamítá.
 
Zapsala: B. Čelakovská