Zápis z chov.kolegia MB - 09. 03. 2019

Přítomni : pp. Vladimír Adlt, Jitka Krsová, Miroslav  Václavík
Omluveni: pp. Iveta Herinková, Helena Kovalová, Milan Krinke
KK – přítomna – Renata Daňhová
 
I. hodnocení bonitace
Omluvil se předseda bonitační komise MVDr. Milan Štourač, nepřítomen byl člen komise Lubomír Kvasnička.
Bonitační komise byla jmenována  jedna a to ve složení:
předseda - Vladimír Adlt
členové - Miroslav Václavík, Karel Klobása a Martina Kučerová. Posouzeno bylo 7 německých dog, všechny do chovu zařazeny. Velmi dobře se předvedly AISCHA Kirras-dog - žlutá, DRUSUS DIESEL Pretorian dog – žíhaný,  CASSANDRA Vale-Land – žlutá a SOFIE From Minitz – skvrnitá.
 
II.  Kontrola zápisu z minulého jednání
      -      Použití počítače v bonitačním kruhu. Použito poprvé, nutno přílohu bonitační karty ještě dopracovat dle potřeb pro další zpracování. Při práci jedné komise by byla tato práce určitě přínosem a to jak v rychlosti, tak zamezení chyb v součtech bodů. Nutné řešit jak postupovat v budoucnosti, kdy budou pracovat 2 komise.

  • Na jednání chovatelského kolegia a výboru byl pozván

Ing. Leopold Dostál z důvodu podezření z porušení chovatelského řádu. Následně byla s omluvou pozvánka pro pana Dostála zrušena, neboť se z bonitace omluvil hlavní poradce chovu Milan Krinke, který celou agendu, týkající se zápisu štěňat, vyřizoval.
 -    Ostatní body zápisu splněny.
 
Zapsala: Čelakovská