Zápis jednání výboru KCHND - Kuřimská Nová Ves 10.06.2023

Kuřimská Nová Ves - Ranč U bizona
  Přítomni: M. Václavík, M. Krinke, J. Krsová, M. Fuglevičová
  Za KK: P. Hofírek, H. Kovalová
  Omluvena: M. Cibulková
 
K zápisu z minulého jednání
 - KV a II. KV 2023, 17. - 18. 6. 2023
   P. Hofírek informoval o zajištění klubových výstav. Rozhodčím bude rozeslán harmonogram
   průběhu výstav, včetně času stravování a ubytování. Odvezení a uskladnění klubového výstavního
   materiálu po výstavách zajistí M. Cibulková.
  
 - Webové stránky
   Vložení příslušných souborů a dat v jednotlivých sekcích nových webových stránek klubu
   zajistí M. Cibulková, R. Krejčí, K. Hrachovská, M. Fuglevičová do 15. 9. 2023. Je nutné, aby dotyční
   vložili do poloviny září na nový web všechno, co bylo slíbeno. Schůzka výboru za účelem spuštění
   nového webu se uskuteční ve 2. polovině září 2023, místo konání je v řešení.
   Na stávající webové stránky je nutné vložit aktualizovaný Zápisní řád klubu, jak byl schválen
   na Členské schůzi 25. 3. 2023 - zajistí R. Krejčí
   Výbor se zabýval prezentací čestných členů a významných činovníků klubu v Síni slávy na novém
   webu klubu.
 
Návrh KCHND do Komise pro rozhodčí ČMKU
   Pan Miroslav Václavík byl zvolen do Komise pro rozhodčí ČMKU a byl jmenován jejím předsedou.
 
Různé
-          Návrh rozhodčích na výstavy v r. 2024 připraví M. Václavík
-          Delegace pro letošní EuDDC – M. Václavík, M. Krinke, M. Cibulková, J. Krsová
-          Návrh M. Fuglevičové změnit uzávěrku přihlášek na bonitace na 1 týden před bonitací – schváleno
-          Termíny klubových výstav v příštím roce:
 Speciální výstava, 8. 5. 2024, Mladá Boleslav
 Klubová výstava s KV a II. Klubová výstava bez KV, 15. – 16. 6. 2024, místo konání v řešení
 

V Kuřimské Nové Vsi  10. 6. 2023
Zapsala M. Fuglevičová