ZAGOR-A

Číslo zápisu: 
ROI 99/178063
Pohlaví: 
pes
Barva: 
skvrnitá