WONDERFUL v.Haus Fresena

Číslo zápisu: 
VDH/DDC 090 423
Narozen: 
Sobota, 8. Březen 1986
Pohlaví: 
fena
Barva: 
skvrnitá

PIT v.d.Ofnethöhle
skvrnitá
VDH/DDC 084 246

PIT v.d.Ofnethöhle

LLOYD v.d.Flottbeck
skvrnitá
VDH/DDC 079 574

LLOYD v.d.Flottbeck

XANTOS Imperial
černá
VDH/DDC 071 560

XANTOS Imperial

ARES v.Hause Geco

QUASI Imperial
skvrnitá
VDH/DDC 063 672

QUASI Imperial

KARLA v.Gröbenwald
VDH/DDC 076 388

PRISCILLA v.Haus Fresena
skvrnitá
VDH/DDC 081

DOJAN v.Hof Donop
skvrnitá
VDH/DDC 075 596

BENNO v.Schwarzen Meer
VDH/DDC 070 624

BEATRIX v.d.Hohenrollernburg
VDH/DDC 066 670

HALKA v.Waldschlössle
skvrnitá
VDH/DDC

DOLF v.Waldschlössle

LADY v.d.Rosshalde

UMBRA v.Beelen černá 24.10.1987
ULF v.Beelen skvrnitá 24.10.1987