v.Napoleonstein

Chovatel: 
xxx
Adresa: 
Německo
AALYAH v.Napoleonstein VDH/DDC 116 739 fena modrá 06.03.2005