Veselé Vánoce a Štastný Nový rok 2020

Vážení dogaři a příznivci našeho plemene, nadešly poslední dny roku 2019 a s nimi nejen čas bilancování a

plánování na rok příští,

ale také čas rozjímání a odpočinku.

 

Výbor klubu KCHND přeje všem svým členům,

jejich rodinným příslušníkům a všem příznivcům německých dog krásné Vánoce a úspěšný rok 2020.

 

Za výbor klubu Miroslav Václavík předseda klubu.