v.d.Lobbenhoeve

Chovatel: 
xxx
Adresa: 
Germany
XANTHOS v.d.Lobbenhoeve NHSB 629174 pes skvrnitá 14.05.1989
ZIMBO v.d.Lobbenhoeve - Ch.CZ CsHPK/08 984/-90/88/91 NHSB 1.675.951 pes modrá 11.08.1988
TYRUS v.d.Lobbenhoeve NHSB 1.512.517 pes modrá 17.07.1986
LARISSA v.d.Lobbenhoeve NHSB 1.370.814 fena modrá
JUDITH v.d.Lobbenhoeve NHSB 1.157.085 fena modrá
JARO v.d.Lobbenhoeve NHSB 1749274 pes skvrnitá
FRITS JANSE v.d.Lobbenhoeve NHSB 1701602 pes žlutá
ENDOR v.d.Lobbenhoeve NHSB 1.304.374 pes modrá